Естествена Християнска Психотерапия

Естествена Трансперсонална Психотерапия: Раздел Естествена Християнска Психотерапия

Естествената Християнска Психотерапия стъпва на фундамента на когнитивната наука и по-специално, на когнитивната наука на религията, докато утилизира Христовата вяра и мъдрост в прагматичния, резултатен психотерапевтичен процес.

Държа да подчертая, че в „Естествена Християнска Психотерапия“ отсъства каквото и да е асоцииране с дадени църкви, деноминации и институционализирани догматики. Има връзка с думите и духа на Христос, с Бога на любовта, проявяващ се през човещината и смирената сърдечност. Има общо с живеенето на Бога и по Бога в ежедневието, нежели с мрачни сгради и също толкова мрачни църковни канони, никога нямали общо с духа на Христос.

 • Тематични бележки по книгите „Опит в оцеляването“ 1-6, на Сергей Николаевич Лазарев

  „Почнах да се занимавам професионално с лечителство и видях как при нарушаване на вселенските закони, се появяват болестите. Това ми осъзнаване беше като излизане в ново измерение. Оказа се, че болестта е помощ отгоре, която ни помага да построим по-правилна картина за света…“

 • Десетте Божи заповеди – интерпретация

  В съвремието ни не е зле да си припомняме тези божествени препоръки: единобожие; не си прави кумири и изображения на Бога; не изговаряй напразно Божието име; помни съботния ден; почитай майка си и баща си, за да ти е добре и живееш дълго; не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжи; не завиждай (не пожелавай нещо на ближния). 

 • Не убивай, не кради, не лъжи

  За да има човек нужда от външното даване на такива заповеди, означава че е деградирал, слязъл е по спиралата на съзнанието надолу, сгромолясал се е от ядрото на величието, в калта на сенките си.

 • Оздравяване на душата, Сергей Лазарев – кратки бележки

  Доброто е хармонията между естествените противополюси, а злото е дисхармонията между тях. Плюсът и минусът, денят и нощта, ян и ин, които са над детското черно бяло мислене добро и зло, а са част от автентичния синтез на визията, обхващаща и двете от трета, по-висока перспектива.

 • Евангелие от Матей 1

  Кръстът е символ на целия ни живот в това земно училище. Хоризонталната линия представлява материята, с двата и полюса: добро и зло, плюс и минус, електричество и магнетизъм, ден и нощ, мъж и жена, ян и ин… Вертикалната линия представлява духа…

 • Евангелие от Матей 2

  И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.

 • Евангелие от Матей 3

  „Слушали сте още, че бе казано на древните: „клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий…“

 • Евангелие от Матей 4

  Отношението между човека и другите и между него и Бога. В анализата тези отношения се наричат аз-ти, аз и другия и аз-ние, човекът и общността. С аз-пра ние, се обозначава връзката между човека и културата, правилата…

 • Евангелие от Матей 5 – Отче наш

  Преди време се казваше: „Да знаеш нещо като Отче наш!“ – горната молитва, доколко разбирана, доколко папагалски повтаряна, бе наизустявана. В подивялото ни технологизирано съвремие…

 • Евангелие от Матей 6 – първом търси царството божие

  Нямаш ли любов, нищо нямаш. Имаш ли я, в теб заживява естествена нравственост, познаваща законите на Битието. Ориентирите са вътрешни. През теб протича творчество, мъдрост, смисъл…

 • Евангелие от Матей 7

  Не съди, за да не бъдеш съден, казва мъдрецът. Многопластово послание. В този свят сме, за да се учим, за да трупаме нетленни съкровища във вечността си, взаимодействайки с преходността.

 • Евангелие от Матей 8 – Пътят

  През полагаемата си казармена отпуска отидох до лозето на бялото братство в Айтос. Онзи духовен стремеж, който води живота ми и днес, резонираше с хората наоколо. Чисти хора. Братството в България от около година дишаше свободно, извън оковите на репресиращия комунизъм.

 • Матей 9 – Следвай Ме

  Да строиш къщата си на плаващи пясъци, е да избираш тактическата, его видима печалба, откъсната от законите на любовта. Такава къща се строи бързо, успехите не закъсняват. Лесно се и руши обаче. Защото дъждът, реките и ветровете са не злите, а благодатните и лекуващи последствия от създадените откъснати от любовта причини.

 • Слава Богу за все – и за скорбь, и за радость

  Благодаря за живота. Благодаря за годините, а още повече за оценените и видени мигове. Благодаря за илюзията на смъртта и съзирането на непреходното отвъд преходното…

 • Светогорски размисли

  В статията коментирам избрани мисли от светогорски старци. Засегнатите теми са свързани със смирението, така ключово в работата с тревожни разстройства, преодоляването на зависимостите, отношението вътрепсихично и социално-поведенческо към характеропатиите…

 • Самоувереността и пътят към Бога

  Текстът представлява разговор между мен и жена, била жертва на влияние от страна на християнска секта. Първа част на този разговор може да бъде прочетена тук…

 • Вярата, Надеждата и Любовта в психотерапията

  Да строиш дом на скала! Здрави основи, да. В индуизма градацията е йога -> тантра. В будизма е сутра, тантра, дзогчен. Принципът е един и същ. Първо, здравата основа на дисциплината, нравствената чистота, стабилни принципи…

 • Молитвата в психотерапията – научен поглед

  Какво е Бог Отец и Небесна Майка от психотерапевтична гледна точка? Какво е молитвата и каква роля има тя в психотерапията? Нека видим позицията на науката психология по въпроса!

 • Да преживееш Бога

  Долният текст е мой отговор на жена, преживяла променено състояние на съзнанието. Състояние на разширено съзнание, свързаност с Вселената, сливане с Бога… Възможността за мания е отхвърлена от известен психиатър.

 • Велик ден

  Великден, в поп фолк традицията се свързва с боядисани яйца, евентуално палене на свещичка в някоя институционализирана сграда (църква), трапези и храна… Дали в това е същността му…