Моите книги

  • Основи на Естествената психотерапия

    Естествената психотерапия е иновативна, прагматично ефективна, парадигмално креативна, трансформативно качествено различна, инспиративно творческа терапевтична система, която не отрича, а включва, но и далеч надхвърля предхождащите я терапевтични модалности!

  • Психология на смелостта

    В книгата засягам централни, ключови принципи за овладяване и преобразуване на тревожността и страха в щастие и смелост! В съвременното отдалечено от външната и вътрешна природа и хармония общество, средно статистическият индивид, в стремежа си към нагаждане с изискванията на системата, е силно тревожен, напрегнат…

  • Трансперсонална психология. Свещена Сексуалност

    Тук ще намерите цялата книга „Трансперсонална психология. Свещена сексуалност. Сборник статии по трансперсонална психология“ в електронен вариант.