Какво е психотерапия?

Естествената психотерапия е път към свободата ти! Тя предизвиква окованите ти съзнавани или несъзнавани разбирания за нормалност, онези рамки и коловози на страха, вината, тъгата и гнева. Това същото несъзнавано, което вярва в нуждата от поддържане на тези емоции и свързаните с тях програми – убеждения, може да бъде настроено така, че да резонира в ритъма на блаженството и свободата ти! В психотерапията осъзнаваш, че „картата“ на вътрешните ти вярвания не винаги отговаря на „територията“, на здравата връзка с реалността. Когато стъпиш здраво на краката на логиката и обективната реалност, в един миг осъзнаваш обаче, че „картата е територията“ – тоест твоето възприятие на реалността променя отношението ти към всяко събитие в живота ти! Тогава и в „рая“ и в „ада“ да си, ти самият определяш степента на щастието си, пречупвайки перцепцията си през стабилната си самоувереност и автентичност! В естествената терапия осъзнаваш, че ако злото не идва само, то доброто идва групово, учиш се на рационален реализъм, но и на емоционален светъл оптимизъм! Тогава разбираш, че невъзможното не е факт, а само убеждение в главата ти, което спокойно можеш да промениш, осъзнавайки цялата вселена от възможности и варианти, която винаги е съществувала…

В естествената терапия разтваряш съзнанието си за преживяването на щастие! Щастие, което знаеш, че вече е в теб – Сега! Защото щастието не е дестинация, а състояние на увереност, че си на прав път, следвайки целите си – състояние, което съществува във всяко тук и сега, във всяка стъпка от пътя ти! Тогава спираш битката със сянката си, но прегръщаш подсъзнанието си със светлината на безкрая – приемаш спокойно както дълбините, така и простора в себе си от позицията на разширеното си съзнание. И докато малкият ум се обърква в опитите си да реши проблемите и влиза в задънена улица, може да започне да се успокоява и да се довери на безграничността отвътре – тя е твоят най-добър приятел. Нещо повече – този сърдечен Разум си Ти – същинското ти свободно и щастливо Аз. В психотерапията се учиш на доверие в … Себе си! Докато тук и сега съзнанието ти се учи на доверие, може да започне да се потапя и разширява навътре в несъзнаваното, което ражда точното за теб състояние, за да може съзнанието ти още и още да се отпусне в чувството на автентична спокойна самоувереност! Колкото повече и по-дълбоко навлиза съзнанието ти в това пътешествие към Себе си, толкова повече безкрая отвътре може да започне да те успокоява и учи на безрезервно доверие в потенциала си и те води към него! И докато съзнанието наблюдава и се учудва или се съпротивлява и ражда скептика, пътешествието във вътрешната приказност продължава, спокойно карайки съзнанието ти да се отпусне и изпълни със спокойствие. 

В естествената психотерапия научаваш, че никой не владее истината като последна инстанция и че това, което приемаме за реалност, е просто социален или научен консенсус за такава. Научаваш, че има колкото хора, толкова и модели на света, а всеки човек живее в собствената си, създавана във всеки миг от когницията му реалност. Тогава разбираш, че няма нужда от вина, защото във всеки момент правиш най-добрия възможен избор, който можеш да избереш в този миг. В същото време разбираш, че сам си творец на реалността си, имаш всички вътрешни ресурси за разрешаване на трудностите си и сътворяване на щастието си. Когато се научиш да бъдеш Себе си, да се сливаш с океана от възможности отвътре ти, тогава си в допир и с призванието си, което ако правиш, цялата Вселена стои зад теб! Защото ако не знаеш къде отиваш, попадаш в задънена улица, накъдето и да си тръгнал… 

Интегралност

  • Психотерапията, поради специфичността на полето си на действие, навлиза в областта на консултативната и клинична психология. Терапевтът познава добре различните парадигми по отношение на психопатологиите: когнитивния модел, психодинамичния (психоаналитичен), неврологичната и биологична база за развитие на психопатологиите и др.
  • Психотерапията интегрира в методите си есенцията на духовните системи: релаксацията и медитацията, дихателните и психофизически упражнения от различните световни системи за развитие на съзнанието.
  • Добрата психотерапия интегрира в единна действена сплав психоаналитичните дълбинни (ролята на ранните години, родителския стил и др. в развитието на психичните проблеми) с когнитивните рационални и поведенческите преживелищни методи.

Целият психотерапевтичен процес в психотерапията е фокусиран в цел, като в процеса на постигане на целта се намират подходящите решения на всеки етап от „пътя“. Една полезна метафора, онагледяваща този процес, е „Скокът на костенурката“ – тоест малки и спокойни стъпки. Малки, но упорити, мотивирани, сигурни и неотклонни усилия, които водят до големи промени – до целта!


Важни условия за постигане на поставените терапевтични цели са собствената ти мотивация, упорита и систематична работа по промяна, доверие в терапевта и процеса на терапия. Терапевтът ти показва вратата, вход към целта ти, подкрепя мотивацията ти, но е нужно ти сам, на краката на собствената си воля и последователност, да преминеш през нея!

Последни публикации:

Българска Асоцияция за Естествена Психотерапия (БАЕП)