Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия

 • Когнитивна Наука

  Когнитивната наука е мултидисциплинарна сплав от: психология, невронауки, философия, лингвистика, антропология и др. науки. Когнитивната наука е изключително експериментално насочена и развитието и се основава на обективната емпирия и статистически резултати от когнитивните експерименти.

 • Шамбала в ядрото на Хадес

  Оказва се, че мистичната обител Шамбала се явява столица на Хадес. Преданията за Шамбала/ Агарта, идват от Калачакра системата, следвана като най-вътрешно разбиране и практики във ваджраяна тибетския будизъм. Шамбала е царство на божествена съзнателност, мир и любяща мъдрост, което за да бъде достигнато, е нужно да се мине през адските земи на невежеството, изпълнени със страсти, гняв, тъга и страх. В тибетските медитативни школи се почита т.н. пазител на линията, страховито гневно, кръвожадно, безпардонно същество, един вид охраняващо дадената мистична система. Подобна символика срещаме в индийския мистичен мироглед, както и в наситените с дълбока психологична символика митове от целия глобус за „пазача на прага“ на страната на хармонията и блаженството.

 • Проекция на липса или осъзнаване на закономерности

  Коментирам върху статията „Защо хората вярват в Бога?“ Добра статия. Запознах се с Когнитивната наука на религията преди 15-на години (авторът на цитираната статия е изследовател в това поле). НБУ е част от този вече глобален, около 30г. понастоящем рисърч…

 • Ключови cog sci понятия, свързани с естествения психотерапевтичен процес

  Някои важни понятия от когнитивната психология, свързани с терапевтичния процес

 • Когнитивен модел

  По-долу ще предложа накратко на вниманието ви когнитивния модел на човешките познавателни процеси или поне тази негова част, която касае психотерапията.

 • Когнитивно научна формулировка на страха и работата с него

  При увреждане на амигдалата изчезва както страхът, така и способността да се разпознават страховите реакции в другите. Колкото и привлекателно да звучи, това не е най-адаптивната еволюционно и социално ситуация. Страхът има своето достойно място в психофизичния ни организъм докато е в норма.

 • Работа с вътрешния диалог

  Има много варианти, представящи тази работа с вътрешния мисловен процес, в която метакогнитивният зрител, ползващ вътрешния диалог, преработва дезадаптивните невротични механизми и когнитивни …

 • Падаща стрела/ стълба към подсъзнанието

  Дълбоко присъстващите в теб вярвания. Те определят живота ти! На принципа на самоизпълняващата се прогноза, автоматично така моделират процеса ти на възприятие, мислене и поведение, че неизменно стават реалност.

 • Поведенчески експерименти

  Поведенчески експерименти, целящи предизвикване на страха от авторитети, от „какво ще кажат хората“, провокиращи мазохистичното себепотъпкващо поведение на замълчаване и „преглъщане“, страховете от унижение, изоставяне и отхвърляне и преобразуването им.

 • Поведенчески експерименти 2

  Малцина терапевти се осмеляват да работят поведенчески в реална среда. Правенето на поведенчески експерименти е извън защитената среда на кабинета, а неизвестните в уравнението на социалните взаимодействия, случващи се наживо, са многобройни…

 • Поведенчески експерименти 3 – социалните експерименти като динамична хипнотерапия

  Описаните социално-поведенчески експерименти са само примерни. Подобни опити се правят единствено под супервизията на психотерапевт, при специфициран дизайн спрямо конкретната преследвана цел и характерова структура.

 • Психози

  При неврозите имаме стабилна връзка с реалността, докато при психозите силата на когнитивните изкривявания е голяма, качествено различна и резултатът е налудни мисли, през които реалността е силно изкривявана…

 • Фанатизмът в есенция

  Липса на постъпателно движение, разчитане на мъртвата буква, липса на развитие, жив труп, липса на връзка със себе си, вкопчване в правилата, законите и рамките; сляпо следване на авторитет вместо зачитането му, но със свободно мислене;

 • CREATIVITY

  English is extremely rich language. It is perfect for technical descriptions, cognitive and computer sciences. Though, as regards art, poetry, creativity, it is the least appropriate language. In these domains French or Slavic languages have far better expressive means.

 • Норма и творчески процес

  „Всяко действително израстване е революционен акт на лична революция. Това означава да се освободиш от хората, които искат да управляват живота ти!“ Ерих Фром

 • Памет и невротични разстройства

  Отговарям на питане на жена, натрапливо фиксирала се в усилието си да запомни всичко, тъй като при незапомняне се активират характеровите ѝ травми и сценарии за безпомощност, неуспех, глупост и слабост, отхвърляне и т.н.

 • Конструктивната памет в психотерапията

  Писал съм и друг път за конструктивните свойства на паметта. Тук ми се ще да подходя към конструктивната памет приземено, във връзка с процесирането ѝ в неврозата и психотерапевтичното ѝ третиране.

 • Constructive memory

  As it seems from the experimental results, there is no much correspondence between the confidence and lucidity of remembered flushbulbs memory and their actual authenticity. People blend different memories, overlap time slices…

 • Конструктивната памет и хипнотичната регресия

  В психотерапията такава регресия се практикува постоянно. Лично аз благодаря за насоките от технологията на Карл Досън. Той самият си я е нарекъл пренареждане на матрицата, но по съществото си представлява именно регресия…

 • Context Dependent Memory

  One of the most commonly noted examples of such dramatic long-term reinstatement effects is the flood of memories one experiences when returning to a former residence after a long absence.