Честита 2071-ва година!

2071-ва година. Честито, човечеството оцеля – има ни. Избихме събратята си животински видове, заробихме голяма част от тях в каторги за плът и кожи. Изсякохме горите – нали важна ни беше моментната печалба. Погаврихме се с планетата, преследвайки дяволизма си. Нали трябва да доказваме безспирно кой е господарят, така спасявайки се за миг от безумната си слабост?!

Продължихме да убиваме брата си, създадохме технологии, с които по-бързо да летим от една точка в друга, за да се избиваме по-ефективно. Направихме си средства за комуникация, чрез които през девет земи в десета да се манипулираме и лъжем по-ефективно.

Ние бяхме верни на нашия бог – мамона. Търсехме богатства, които молец подяждаше и ръжда разяждаше. Ограждахме се с огради, в колкото се може повече имоти и зад колкото се можеше повече средства, за да се защитим от безлюбието си. Пресякохме решително всяка свързаност с безкрая на вечността си, със законите на битието и симфонията на човеколюбието. Защото обичахме какафонията на насилието в безплодните си опити да докажем силата си – пред ужаса в сенките си, проектиран в другите.

Летяхме в космоса, но не познавахме съседите си, скрили се зад деветте ключалки на защитния си егоцентризъм. Не спирахме да пробваме да напълним ямата на страховете си с още и още властова психоза – все не успявахме да я напълним, но може би сега, ей сегинка, скоро, всеки момент ще успеем…

Ние, икономическите ви господари, кукловодите на политиците ви!

(И все пак – нима няма други варианти?! А какво ако цялата деградация наоколо ни е само малка част от един много по-мащабен и светъл сценарий?
Орлин Баев, нощен чистач)

Вашият коментар