Хипноза, която освобождава от хипнозата

Помнете: Първата работа, която ви предстои, е да се освободите от хипнозата, в която сте изпаднали. От векове са ви хипнотизирвали. Мисълта, че сте наследили известни черти от баща си и майка си, от дядо си и баба си и не може да се освободите от тях, е хипнотично състояние. Можеш да се освободиш от лошото наследство на своите родители. Колко пъти хората вършат престъпления под чужда воля! Някой ти внуши мисълта, след няколко месеца да извършиш едно престъпление, или да отидеш в кръчмата да пиеш. Ти, като сомнамбул, се поддаваш на внушението и правиш това, което ти се казва. Откажи се от чуждото внушение. Кажи си: Никога не съм вършил престъпления, и сега няма да върша. Никога не съм пил вино, и сега няма да пия. Ще отида на планината, при някой чист планински извор и там ще пия вода, а не вино.

Откъс от „Както Бог мисли и прави“ – беседа от Учителя, държана на 2 май 1937 г.

Хипнозата, я която постоянно живее стадният човек… Или как хипнозата в психотерапевтичния кабинет разширява съзнанието и освобождава от социостазната хипноза, в която човек несъзнавано е дълбоко потопен! Защото хипнозата не е приспиване, а медитативен транс, в който съзнанието се разширява, допирът до потенциала става по-цялостен, а вършеното препрограмиране е изцяло любящо, съзнателно,като терапевтът се явява единствено гайд на собствения ресурс и намерение за себереализация!

Много заблуди живеят по отношение на думичката хипноза. Когато се замени с медитация или нидра – водена или самостоятелна, всичко идва на мястото си. Защото хипнозата никога не е била някакво изземване на воля или власт над човека – поне тази, която аз работя в кабинета си. Хипнотерапевтът се явява фасилитатор на събуждането на любовта, мъдростта и свободата, преобразуващи родовите програми, соициостазните натъпкани в човека внушения и характеровите програмирания до здрави, акордирани със Същността!

Практически всички успешни психотерапевтични методи, независимо дали го споменават или дори осъзнават, постигат резултатите си с помощта на хипнотичното въздействие. Отвъд методиката, самата личност на терапевта е нужно да има хипнотично присъствие, в основата на което стои харизмата. А нейните съставки са: автентична самоувереност, относително налично сливане с Аза, събуден творчески потенциал, силна енергия, умения за общуване, прокарващо любовта, водеща до свободата. Говоря за автентичната, естествена харизма, не за тази, надувана от его илюзии.

Вашият коментар