Синестезия

Ключов алгоритъм:

1) След като съзнателно релаксираш и потънеш в медитация или пренесеш опита си от работата с транс в тялото, усещанията, емоциите, чувствата и ума си сега или след малко, в процеса на визуализация, се отпусни все по-дълбоко, в безкрая на потенциала си! 

2) Пренеси се в ситуация, в която си се чувствал спокоен и самоуверен. Ситуация, в която всичко в теб и около теб е било хармонично и радостно. После в друга, в трета и още и още… А сега се пренеси в ситуация, в която си се чувствал спокоен и самоуверен, въпреки външните трудности. После в друга, трета и още и още… Почувствай енергията на самоувереността, усещането за релаксирана смелост. 

3) Запазвайки усещането и енергията на релаксираната смелост, отново започни да преминаваш през ситуациите, в които всичко около теб е било хармонично и радостно. Докато ги преживяваш асоциирано, вживял се дълбоко в тях, сега забележи колко наситени и ярки, светли и цветни, красиви и някакси излъчващи са цветовете в образите. Преживявай всичко живо, в движение. Някакси, към цветовете се добавят и аромати и звуци. Твоите любими аромати, които проникват дълбоко и директно в чувството ти за вибрантна хармония, под акомпанимента на звуците, галещи усещането ти за спокойствие. Не знам дали искаш съзнателно да докоснеш и почувстваш погалващото доверие, идващо от допира ти до природата и любимите ти същества, или да позволиш на сърдечната взаимност, раждаща се от този допир, да те залее с чувството на вдъхновена взаимност. Чувстваш вкуса на радостта, нали?!  … Запазвайки и сливайки и петте сетивни модалности в едно общо чувство на спокойствие, пораждащо всичките, забележи как едното сетиво поражда преживявания и в другите, едновременно и в петте синестезия. Радостната гледка събужда звученето на симфонията на доверието, ароматите на взаимността, вкуса на сигурността и докосването на любовта. Отново почувствай енергията на вдъхновеното спокойствие в центъра и на петте си сетивни канала. А сега я пренеси в преживяването на ситуациите, в които си самоуверено спокоен, въпреки външните трудности и противоречия. Когато енергията е достатъчно наситена, усещането я за обич към трудностите, виждането им вече не като проблеми,  като възможности за развитие. Отново премини през нелеките ситуации, но сега вече с това прекрасно преживяване на обич, сила, вдъхновение. Ако зарядът на енергията се изчерпи, върни се отново в ситуациите със спокойна, външна хармония, поиграй си със сетивните модалности и тогава отново пренеси чувството за вибрантна енергия в предизвикващите ситуации. Чувстваш промяната, нали?!  

4) Излъчи това наситено с нагнетена самоувереност и светла радост чувство напред в живота си. Виж как в бъдещи предизвикващи те моменти преминаваш със спокойно вдъхновение. Почувствай аромата на самоувереността си, чуй музиката на радостта си, докосни се до усещането си за сила, вкуси високото си самочувствие, виж се как ходиш, говориш, дишаш, държиш се самоуверено, спокойно и решително щастливо!


*Синестезия (от гръцки syn„заедно“ и aishesis„усещане“) означава смесено възприятие. Това е състояние, при което възприятията се свързват едни с други. Едно сетивно възприятие или идейна представа предизвиква в съзнанието същевременно друга представа, от сетиво, което не е било стимулирано. 

Хората със синестезия се наричат синестети. Един синестет би могъл да вижда в съзнанието си музиката в цветове или форми, или пък представите му за числата и буквите да са оцветени в различни цветове. Цветовите асоциации са най-характерни, въпреки че има доста доказани случаи, в които се прави връзка със звук. Обичайно в съзнанието си синестетът вижда цифри, букви, но също и музика, емоции и хора в определен цвят или си ги представя по определен музикален начин.

Една основна форма на синестезия представлява свързването на цветове и графеми (цифри и букви). Най-разпространена е проявата на това състояние в детството. Въпреки, че синестезията се предава генетично, тя не се смята за заболяване, а по-скоро за явление. Синестетите възприемат всичко напълно адекватно и нормално, но от друга страна са надарени с много силна памет.

През 1666 година със своите изследвания, откриването на спектъра на цветовете и с конструкцията на окръжността на цветовете Исак Нютон повлиява на нашето днешно разбиране за въприятието и теорията на цветовете. Той се приема за първият откривател на явлението. По-късно, в средата на XX век, учените и главно психолозите продължават по-задълбоченото изследване на синестезията.

Източник: Уикипедия

Вашият коментар