Психопати, управляващи невротици

На снимката: извършено от жълти маймуни садистично социопатно, бавно убийство чрез осакатяване, начупване на крайници, пробождане, закрепяне към земята, набучване на колове, част от клада и живо изгаряне на разумен земен жител, малко мече. 🙁 Мече – дете. А всяко животно по съзнание, интелект и душевна чистота, е идентично с човешко дете!


Ако фактът на извергското изтезание на земен жител – дете те ужасява и вече проклинаш китайските жълти маймуни, мислиш ли, че в западния свят положението е по-розово? Наблюдавал ли си как, в условията на съвременното анихилиране на флора и фауна, психопати – ловци тръгват на не по-малко зверски убийства? А знаеш ли, че ловът е препоръчван в политическите и високи икономически среди „спорт“, ведно с голфа? Виждал ли си ужасяващите, антиприродни условия на промишлено отглеждане на животни за месо, мляко, кожа? А изключително психопатното им убийство по особено жесток начин в кланиците? Да, възмущаваме се как азиатците могат да ядат така обичаните от нас белите, кучета. В същото време отглеждаме по кошмарен начин и жестоко убиваме по-умните от тях прасета с милиони ежегодно. Планета или адска касапница? Откъде тръгва всичко това, какво превръща Човека в грозно жестока маймуна?

Няма ли я любовта, губи се вътрешното познание, изчезва естествената нравственост и мъдрост, а човекът се превръща в жестока, откъсната от Живота маймуна, робуваща на нагон, инстинкт и страх. Остават единствено човешките закони, но когато те са откъснати от тези на Вселената, те все повече се отдалечават от изначалните, а толкова са и спазвани. Робията на власт, груба сила, индивидуалистично, егоистично материално подсигуряване, суров нагон и жестоко егоцентрично насилие, се превръщат все повече в норма, в закон. Норма, на която човешкият интелект, откъснат от господаря си, от духа, служи като раздухва адския огън на насилието до живот – кошмар. Това наблюдаваме в подивяващия плешив примат понастоящем. Изчезне ли любовта, губи се съчувственото познание за свързаност и единство с брата, с чувстващите същества, с майката природа. А планетата се превръща в жив ад.

Никога в човешката милионолетна история откъснатостта от мъдростта не е била така очевидна, а адското насилие толкова явно и узаконено. Един акт, като наблюдаваното на снимката психопатно садистично, бавно и с извличане на максимална болка и ужас убийство не е откъснат, а е симптом на много други такива. Симптоми, сочещи към верига от духовно-психично-поведенческо-социални факти. Всеки ден загиват цели животински видове, създадени и поддържани от природата в продължение на милиони и милиарди години. Убива ги плешивата, двунога маймуна. Горите са изсичани, хабитатът на чувстващите същества отнеман, а те избивани за егоистични лична изгода или удоволствие.Следващото звено от веригата, тръгнала от симптома, наблюдаван на снимката, е отношението на плешивия маймун към събратята му. Същата жестокост, налагане на сила и власт, ограждане вътрешно егоцентрично, социопатно насилие, пълна откъснатост от законите на Живота и съществуване по законите на бездушната джунгла. Не тази природната – в нея законите са справедливи спрямо обитателите ѝ. Джунглата от алчност, похот, горда психопатия, нечовешко и неживотинско, но диаболично безлюбие.

Причинно следствена верига, която тръгваща от симптома на единичните безлюбни насилия, преминава в човешката психика, отделила се от източника си, от духовната, преживелищна същност, принципи и естество. Психика без любов, мъдрост и човещина, приравняваща редуциращо Човека до маймун-примат, за какъвто в пълно съгласие го обявява и бездушната съвременна наука. А няма ли любов, липсва мъдрост, творчеството на свободната воля слиза до диктувани от нагонната природа териториални инстинкти за власт, налагане, откъснато от любовта удоволствие, отделено от ближния гордо надуто себеусещане. Остава единствено оцеляване, живот в служба на мамона, нежели на Бога. Описаното обаче все повече се явява норма в съвременния нормирано болен свят.

Психопати, управляващи невротици – ето вкратце основното задвижващо болестта в този свят взаимоотношение. Стимулирана отвисоко и препоръчвана сублиминално или пряко медийно или чрез личен пример психопатия. Добре гледана и охранена социопатия/ природопатия…

А на духовно ниво – връзката с Бога, с онзи свят от естествено единство и любящ смисъл? Няма я в масите от адската съвременна планета и двуногите ѝ обитатели. …“и ако светлината ви е тъмнина, то каква ли е тъмнината ви?…“, казва юдейският дешевед още преди две хиляди години… Има я любовта и виделината обаче в една по-малка, но изключително силна част от Човеците. Защото, диалектично, отвисоко погледнато, когато тъмнината е така плътна, също така силно е и доброто. Времето е разделно, мили братя и сестрици! Най-силна е тъмата преди изгрева.

Нямаш ли любовта, нищо нямаш. Колкото и голям властов дявол с икономическа власт и манипулации да си, риба на сухо, поставена в луксозен замък си. Нямаш ли любов, нищо нямаш! Имаш ли я, вече си трилионер на смисъл, щастие вместващо противоположностите, единство с Битието. Частичка от безкрая си, осъзнаваща синхроничното си единство с всяка друга частичка, била тя човек примат, чувстващ бозайник, планета, квант или звезда. Прегърната и погалена от тази синхронична неслучайност частица си. Външно социално пак страдаш, пак се радваш, но от позицията на Себе си, на жива Душа, единна с любовта!

Трептенето на цялата планета се покачва все повече – идва един различен, естествен свят на човещина, обичаща мъдрост, единство със законите на Битието. Когато обичаш, той е в теб сега, в този момент и се превръщаш в негов първопроходник, пионер, разбиващ ледовете на невежеството. Огънче, светещо в мрака си. Колкото и малко да е огънчето ти, качеството му е същото като огъня на любовта.

Вашият коментар