Мъдрецът в теб – избори

Ключов алгоритъм: 

1) Припомни си моментите, когато си бил в приятна или дълбока релаксация – на плажа, по време на практиката си на медитация, точно след събуждане или преди заспиване – забележи как самото припомняне кара тялото и ума ти да потънат в блажено спокойствие. Или просто остави потокът от радостна релаксация да те залее естествено. 

2) Визуализирай фината виделина 30-на минути преди изгрева и здрача малко след залеза. Почувствай връзката със състоянието веднага след събуждане сутрин и точно преди заспиване вечер. Тогава започваш да долавяш процепа между света на будното състояние и света на осъзнатия, медитативен сън.  

3) Сякаш при осъзнатото преминаване на мозъка ти в алфа и тета вълни и разширяването на съзнанието ти до различната реалност на сънното, медитативно състояние, в теб изниква образът на монах, потънал в молитва и медитация. Монах, спрял ума, за да отвори сърдечния си разум. Почувствай ядрото на духа си, което винаги си бил, ще бъдеш и си! 

4) Мъдростта на Живота те отнася на странно място – коридор с безброй врати, всяка от които представлява посока и избор в живота ти, както и една цяла паралелна реалност. Отвори няколко, погледни житейските си вариации и развои, почувствай от позицията на Себе ли вземаш решенията в живота си? Погледни нагоре и виж, че там има една специална врата, проход към духовната ти мъдрост. Оставяйки илюзията на ума да замлъкне, ставаш лек като перце и преминаваш през тази врата, в един по-фин, духовен свят. Виж, там те чака мъдрецът – няма значение как го наричаш, но сега, когато смирено се просваш пред нозете му, чуй отговорите на въпросите, които сърцето ти пита. Почувствай закрилата и обичта му! 

5) Излъчи като светъл лъч усещанията си на радост, обич и сигурност – виж как сега и във всеки миг от живота ти, се радваш на добрите трудности – стъпала на растежа ти. Сега, когато живееш в центриран доверие в Бога, те те вдъхновяват. Бавно се върни към ежедневното си съзнание, знаейки че оттук натам вече живееш от все душа и сърце, провеждайки волята Божия в живота си!

Вашият коментар