Молитва до феята на зъбчетата

О, велика Ирена Бисерова, да се свети твоето име, да дойде твоето царство-замък в Бояна! о, Богиньо на зъбосадизма, нека бъде твоята воля, а не моята – аз знам, че имам право да мълча, да ме боли и да не мърдам! И нека болката ти се разлива вдъхновено по снагата ми и се превръща във вдъхновението на медитацията ми! О, строга зъбогосподарке, нека така насажданата ми от теб и ситуацията мазохистична роля се всели в душата на мене грешния роптаещ! Богиньо на зъбопаричната наглост, моля те нека моята и на другите ти клиенти воля бъде изцяло подчинена на банковата ти сметка! Нека забравим малките си личности така, че смирението ни да се влее в служене – на теб! На теб и на твоите деца, които имат нужда от обучение в Харвард! О, нека твоята воля бъде наша воля, господарке! Нека забравим себе си, нашите малки животи и нужди, за да ти служим от все сърце, да видим допира до болката, която ни даваш като път към щастието, а парите ни да се вливат директно в блажената ти банкова утроба! Нека подчиним изцяло здравия си разум на теб, могъщата, правата и знаещата и се смирим дотам, че да виждаме наглостта на безумните такси като божествен стимул за творческата ни изява! О, божествена Ирена Бисерова, ние знаем, че от твоя свят допир до грешните ни усти зависи имиджът на персоните ни – затова те молим, нека бъдем твои преклонени раби на вихъра на твоя божествен егоцентризъм, изразен в размера на изсмуканите от болката ни доходи! Ние твоите клиенти те обичаме, Ирена, Богиньо на зъбките, затова нека малките ни финансови възможности се влеят в твоите големи парични нужди, извиращи от бездната на душевната ти алчност! Ние не разбираме, Богиньо, ние сме малки, затова моля те прости ни глупостта на плахия ни протест! О, нека ти служим, господарке! Строга зъбна садистична господарке, молим те да проникнеш дълбоко в зъбните ни канали, да ги разтвориш смело – нашата болка е твое щастие! И когато така щедро лееш зъбоблагословиите си върху нас, твоите грешни плащачи, моля те добави още по-голям размер на таксите си! Молим те да таксуваш всяко свое движение, всеки свой дъх и поглед, така че да бъде твоето земно царство тук на земята както е там на небето в мечтите ти! Ние служим на твоите мечти, ние ги задоволяваме, ние работим за теб, ние живеем за теб, ние разтваряме душите, хазните и лимбичната си система, за да можеш да проникнеш цялостно в царството на болката ни! Нека всеки наш вопъл и стон бъдат твои хиляда евро, о, Богиньо на божествената дентална касапщина! О, молим те от все сърце, бъди нагла, бъди още по-нагла и нека всеки час в райския ти кабинет ни струва поне двеста евро – защото сега струва само сто, а ние милеем за теб, живеем за теб! Грижата за твоето благоденствие е наш лайт мотив, фейо на зъбната алчност и процедурната памет за чистене на зъбни канали! Ние знаем, че ти си права по презумпция, господарке! Ние знаем, че нашето право е да мълчим, да се гърчим и да ти плащаме, господарке! Моля те научи ни да смирим гордостта на егата си дотам, че да разберем мъдрите уроци по саможертва, на които ни учиш с лакомията си! Нека я виждаме като божествен дар по разтваряне на собствените ни потребности, които след посещението в твоя кабинет се свеждат до просия на „Витошка“. О, благолепна зъбна фейо, нека престанем да сравняваме, да съдим и виждаме реалността на наглостта, но просто да ти плащаме! Ако е нужно, ще продадем жилищата си, ако е нужно ще продадем органите си – само ни разреши да бъдем в допир с божествеността на финансовите ти изисквания! О. нека платим новогодишната ти ваканция в Мексико, господарке на зъбите и сметките ни! Моля те разреши ни да служим за идването на твоето земно щастие – не на небето, но още докато си между нас смъртните, тези с обикновените професии, тук на земята! Ние знаем, че твоята професия е милиони пъти по-важна и ценна от нашите, каквито и да са те – ти заслужаваш, всяко твое движение ни носи щастието на душевната ни благост! Караш ни да се трансформираме, да израстваме, да превръщаме гнева си в творческо служене – на теб, твоето семейство и твоя живот! И нека всяка вечер щастлива да си тръгваш със сума, по-голяма и от на канадски зъбокасапин! Да бъде волята ти, зъбна фейо! Амин

Забележка: Името е променено. Горните редове са саркастична „молитва“, сублимираща актуалната телесна и моралната от финансовия рекет болка на пишещия…:):):)

Вашият коментар