Конкретизация на Любовта, Мъдростта и Свободата в Естествената Психотерапия

Забележка: следващите редове представляват конкретизирана и приземена систематизация на основните принципи в естествената психотерапия: любовта, мъдростта и свободата (истината). С цел яснота, текстът е количествено лаконичен в упоменаваните идейни насоки. Повече по темата в статията „Любовта, мъдростта и истината в естествената психотерапия“.

Любовта

В здрав вид:

Сензорен/ орален период на развитие до една година.

Движение: смирено доверие, приемане. Приемането на света за сигурно и смислено пространство през стабилната база от любяща принадлежност. Сигурна с(при)вързаност. Здрава емпатия. Характер: емпатиен лечител. Майчина безусловна любов.

Фаза на аза: 1-3 години. Движение: себезаявяване/ граници. Спокойно себеобичане и здравото, естествено заявяване любовта навън. Здравословен егоизъм и здравословна агресия, основа на здравия алтруизъм.  Гъвкави граници, идващи от любов. Естествена способност за невинно даване и приемане отказ като част от любовта. Бащина условна любов. Характер: алтруист.

В травмирано наранен вид:

Травми и маладаптивно поведение: изоставяне, безлюбна самота, болезнена жажда за принадлежност, приемане и любов, вкопчване, логорейна интелектуализация. Болна емпатия. Несигурна амбивалентна привързаност. 

Садо-мазо динамика. Травми от унижение, излагане, наказание и отхвърляне. Автоагресия и пасивна агресия, поведение на невротична жертва, психосоматика. Болна издръжливост и невротично свръхтърпение. Характери: орален и мазохистичен.

Мъдростта

В здрав вид:

Пренатален и предучилищен период – в утробата преди раждането и между 5-8 години. Движения: планиране и връзка с реалността (препланиране). Здравата способност за стратегически поглед отвисоко, талантливо до гениално мислене извън квадрата, паралелно и мъдро творческо интуиране при здрава връзка с реалността, структура и дисциплина. Медитативно директно познание принципите и закономерностите на Битието. Характери: стратег и воин.

В травмирано наранен вид:

Травми и маладаптивно поведение: отхвърляне, злоупотреба, дефектност, непредсказуемо и сигурно нараняване, светът е враждебен, характерова застиналост в параноидно-шизоидната позиция, несправедливост, мъчение и кастрация, неконтрол. Избягваща и дезорганизирана привързаност. Характери: шизоиден и ригиден.

Свободата

В здрав вид:

Фаза на предизвикването: 3-6 години. Движение: привличане, чар и харизма. Здрава способност за водачество, привличане, биване на център, завихряне енергията на другите около смислена кауза. Умения за синхрон и водене в една харизматична, обайваща комуникация. Магнетизъм и гъвкава пробивност. Приземено разчупване стереотипите, смело собствено мнение и прокарването му. Характер: лидер.

В травмирано наранен вид:

Травми и маладаптивно поведение: предателство, слабост, безсилие и беззащитност. Страх от уязвимостта в любовта. Едипов/ Електрин комплекс. Невротична и характеропатнo-доминантна властност. Властова невроза и характеропатия. Нарцистично-социопатни и психопатно-хистрионни черти. Характер: психопатен.

Орлин Баев

Вашият коментар