Когнитивна Психотерапия

Излекувай душата и тялото си

Психотерапията е интерперсонален процес на лечебно взаимодействие между терапевт и пациент. Психотерапия в превод от гръцки език означава лечение на душата.

Психотерапията третира:

  • Най-авангардните форми на психотерапия навлизат в полето на соматичната медицина и третират такива психосоматични проблеми като онкологични заболявания и др. Във всяка болест винаги главната причина за пораждането и развитието и е психична. Когато психичният корен на болестта бъде открит и разрешен ментално и емоционално, тялото ни автоматично превключва на оздравителен режим.
  • Невротични разстройства: зависимости (наркотични, алкохолни, сексуални, хранителни), разстройства на настроението (депресия, биполярно р-во), хранителни, сексуални, фобийни и тревожни разстройства, обсесивно-компулсивни р-ва (натрапчивости).
  • Хора с повишена базисна невротичност, но без развита симптоматика на конкретно невротично разстройство. Тук в процеса на терапия човекът се научава да осъзнава и трансформира невротичността си, развива емоционална устойчивост, научава се да бъде по-спокоен, щастлив и осъзнат.
  • Напълно здрави личности, които желаят да се опознаят, да осъзнаят психиката си, да депрограмират някои характерови особености, да премахнат стреса и напрежението, да постигнат себеразвитие и разширение на съзнанието си. Когнитивната психотерапия е единствената научно базирана психотерапия, която изгражда методите си на стабилния фундамент на когнитивната наука/ психология!

Когнитивната психотерапия има над 90% успеваемост при различните разстройства: депресия, фобии, натрапчивости и т.н.. Структурираният и директивен ход на когнитивната психотерапия позволява бърз, осезаем и стабилен напредък при лечението.

Когнитивната психотерапия използва когнитивния модел на личността като основа за психотерапевтичните си интервенции. Богатите изследвания на когнитивната наука върху паметта, мисленето, емоциите, поведението, вниманието и психопатологиите позволяват на когнитивната психотерапия основателно да се нарече най-научната и успешна терапия при ментални проблеми! Може да бъде наречена „психично инжинерство“ поради прецизността, конкретността на прилаганите методи и скоростта си на въздействие!

Вашият коментар