Когнитивна Наука

Когнитивната наука е мултидисциплинарна сплав от: психология, невронауки, философия, лингвистика, антропология и др. науки. Когнитивната наука е изключително експериментално насочена и развитието и се основава на обективната емпирия и статистически резултати от когнитивните експерименти.


В превод на български когнивна наука означава познавателна или наука за познанието! В България когнитивна наука се преподава и развива единствено в централния и източноевропейски център по когнитивна наука, функциониращ в Нов Български Университет, като много от специалистите са международно утвърдени учени изследователи. 


Основните области на изследване са:

  • Когнитивни архитектури и когнитивно моделиране – символично, динамично и невронни мрежи.
  • Мислене в контекст.
  • Мислене и разсъждение – аналогия, дедукция и индукция.
  • Вземане на решения – модели основаващи се на разсъждение и оценка, вземане на решения при неизвестност, в контекст. Експлицитно (съзнателно, рационално) и имплицитно (несъзнавано, интуитивно) вземане на решения.
  • Памет – дългосрочна (епизодична, семантична и процедурна), работна (съзнателна); конструктивна памет; генетична памет. Паметови следи, смесване и застъпване на паметовите следи, прайминг (влияние на предходния паметов контекст върху познанието).
  • Внимание – работната памет и вниманието като научен модел на съзнанието.
  • Лингвистика – език и влиянието му върху мисленето, паметта и емоциите
  • Емоции – изследване на същността и протичането на основните човешки емоции – страх, гняв, обич и удоволствие и др.
  • Невронауки – изследване на мозъчните и на нервната система процеси – невронни мрежи, мозъчни структури, невромедиатори и др. като биологична основа на човешкия познавателен апарат.

Една изключително интересна изследователска област е „когнитивна наука на религията“, в която се изследват основните психични структури, движения и уклони, които предпоставят религиозното вярване като нещо естествено и вродено за всеки човек. Изследването е стартирано от университета „Оксфорд“, а понастоящем се осъществява от интернационална мрежа от изследователски центрове. Централният и източноевропейски център по когнитивна наука участва в проекта!

Философия – основните философски школи и фундаменталното им значение за развитието на съвременната наука за познанието.

Приложна когнитивна наука – приложение на когнитивната наука в областите на ученето, системите за ускорено и качествено запаметяване, рекламата и икономиката, социалните и междуличностови отношения, компютърни модели на когнитивни архитектури и изкуствен интелект. Една от прагматично-приложните сфери на когнитивната наука, е психотерапията. Естествената когнитивно-поведенческа терапия стъпва на теоретичния фундамент на когнитивната наука, от която извлича практично-ефективна методология.

Вашият коментар