Интервю от обучението ми в „ТЕС и Пренареждане на Матрицата с ТЕС“ с Карл Досън

Поради наличието на фонов шум, заснимащата Ирена Рельовска, председателка на „Българска асоциация за развитие на енергийната психология“ (БАРЕП), е „смъкнала“ звуковите думи в писан вид – благодаря за което. По тази причина текстът е в разговорен формат:

ТЕС е вид техника на обуславяне като потупванията в ТЕС са вид „котвички за ума“ (като в НЛП), за които човек може да се хване като за един лост така, че да премести перспективата на ставащото в някаква травма, в неговите страхове, в неговите базови вярвания.

ТЕС и Пренареждане на Матрицата са комбинация от няколко школи: НЛП, поведенческа терапия и сугестия, работи се в лек транс, а в ТЕС присъства и ЕМDR. Това са техники, които да прихванат вниманието на човека, докато е дълбоко в своето преживяване, за да се получи едно разместване на паметовите следи, за да се пренаредят след това. Това е научното обяснение, защото с ТЕС и ПМ се прониква дълбоко в дългосрочната памет.
Има си научно обяснение и това е хубаво, че не летим в някакви облаци.

Извън това обаче стигаме до енергията, до това, че не сме хора, които имат души, а души, които живеят за малко в това тяло. Стигаме до Полето, стигаме до там, от където идваме, до онзи по-широк свят, където сме, а тук сме за малко, за да се учим. И независимо как ще го наречем: Полето, Матрицата, колективно несъзнавано, лично несъзнавано или лично поле или групово поле, работата на такава дълбочина наистина променя нещата, променя личната енергия на човека. Опитите да промениш паметта са едната страна на методите, защото с това работим, с паметови следи, но вярването, че паметта не е само в мозъка, че той само предава, че е по-силно сърцето в хиляди пъти и че то променя нещата – това е истинското ядро на този метод.

Защото, както аз казвам винаги, техники има много, но не техниките правят терапията. Терапията се прави от личността, която прави терапията. Терапевтът е важен – неговата дълбочина, неговият дълбок личен интегритет – той прави терапията.

В Пренареждането на Матрицата, метод, който е по-силен от ТЕС и който силно резонира с мен, виждам една простота, но в добрия смисъл. Няма прекалено много техники и разплуване на нещата в методология, в теория, в прекалено много думи. С малко думи, но много ясна структура на метода се стига до дълбочина. Simplicity, простотата е много гениална всъщност. Лично аз имам склонност да претрупвам нещата в стремежа си да правя много неща, което може да разводни нещата. Докато в ПМ, метода на Карл Досън има удивителна простота, която обаче работи. Не е като някоя стая, претрупана с вещи. Всичко е точно на мястото си и върши работа. Действа!

Вашият коментар