Обучение

 • Набиране нова обучителна група

  От м. октомври 2024г. започва нова, четвърта обучителна група в школата по естествена психотерапия. Бройките са ограничени и бързо се запълват, така че ако желаете включване в обучението и сте високо мотивирани, моля запознайте се с условията по-долу.

 • Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) в EUROTAS и ESH

  Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от глобалното психотерапевтично семейство, бидейки организационен член на EUROTAS… и е част от международното общество на клиничните хипнотерапевти (EHS).

 • Обучение в Естествена Психотерапия – някои параметри

  От Октомври 2022-та година, е планирано начало на обучение на трета група в Естествена Психотерапия. Четири годишно обучение, съобразено с най-високите международни стандарти…

 • Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия

  Основните обучителни модули в Естествена Психотерапия

 • Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

  Разписание на обучението в Естествена Психотерапия за 2023-ра – 2024-та год.

 • За качествата на естествения психотерапевт

  Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет…

 • Иновативната Естествена Психотерапия

  Най-важното качество на Естествената Психотерапия, е прагматичната ѝ ефективност. Докато се работи по преработката до хармонични характерови потенциали диалектично, в Естествената Психотерапия успоредно се следва дидактичен вектор, ефективен психотерапевтичен алгоритъм, водещ към реализация на имплицитно заложената в невротичното състояние учебна цел и характерово хармонизираща посока. Работи се едновременно по двата вектора, диалектичния и дидактичния (клик за статията). Опитът в практиката на Естествена Психотерапия показва, че такъв цялостен процес, при високата панорама на духовно ориентирания подход и здравото стъпване върху логиката на научната реалност, превръщат терапевтичния процес във възможно максимално ефикасен.

 • Етичен кодекс на естествения психотерапевт

  Естествената Психотерапия (ЕП) се основава на познанието на когнитивната наука. В ядрото ѝ присъстват хуманистичните и хипнотични принципи и подходи…

 • Регламент на обучителния процес в школата за естествена психотерапия

  Регламент с уточняващи положения, касаещи обучителния процес.

 • Мотивация при създаването на психотерапевтична школа

  Мит е, че психотерапията съществува от началото на 20-ти век. Всъщност, винаги е съпътствала човечеството, промъквайки се през шаманските и жречески хипнотични, народните лечителски обайвания, психодуховните медитативни и религиозните молитвени, психотерапевтични подходи.

 • Какво отличава Естествената Психотерапия?!

  „Дървото“ на естествената психотерапия включва в холистичността си аналитичната, поведенческа, когнитивна, хуманистична и трансперсонална парадигми, като „соковете“ на психотелесния, майндфул и с транс подходи пронизват целия ѝ процес. Обучението непреривно комбинира теория с практика, а минимум 4-те учебни години се явяват дълбоко трансформативен процес за специализанта. Важна част са преживелищните групи и работилници. Набляга се върху отработването на творчески писмен и устен изказ. Изискват се клиничен стаж, достатъчен брой часове супервизия и лична терапия. Покриват се и се надхвърлят всички световни стандарти. Обучителите са повече от 20, реномирани специалисти в областите си.