Естествена Хипнотерапия

 • Набиране нова обучителна група

  От м. октомври 2024г. започва нова, четвърта обучителна група в школата по естествена психотерапия. Бройките са ограничени и бързо се запълват, така че ако желаете включване в обучението и сте високо мотивирани, моля запознайте се с условията по-долу.

 • Естествена Хипнотерапия – лечебни записи

  През пролетта на 2011-та година започнах да водя група йога нидра (хипноза и нлп). По молба на участниците, като на шега започнахме да правим записи на хипносесиите.

 • Хипноза, НЛП, Медитация и Осъзнато сънуване

  Според когнитивната наука феноменът хипноза може да се определи като „влизане в роля чрез отговор на очакване“. Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране…

 • Хипнотична лингвистика

  В настоящата статия предлагам езикови модели, присъщи на индиректната, разговорна хипноза, медитативния език, продажбените умения (в приспособена за тях форма), майсторското ораторство…

 • ДЕМИТОЛОГИЗИРАНЕ на ХИПНОЗАТА

  „Ще ме завладее, това е опасно, ще ми промие мозъка, ще остана постоянно в хипноза, ще бъда подвластна на командите му, ще стана зависима, ще бъда кукла на конци…“

 • Милтън модел таблица 1

  В таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми.

 • Милтън модел таблица 2

  В таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми.

 • Милтън модел таблица 3

  В таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми.

 • Милтън модел таблица 4

  В таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми.

 • Милтън модел таблица 5 – двойна индукция съзнание-подсъзнание

  Двойната индукция е Милтън Ериксонов модел за прихващане и синхрониране със съзнателните съпротиви в привидна сепарация между съзнание и несъзнавано, а всъщност оцялостяващо експлициране на собствената способност за трансов потенциал…

 • Вълшебство

  Чудех се как ли би живял силно, творчески и смислено, когато сега чувайки гласа ми, стихваш, а потенциалът естествено залива страховете, преобразувайки ги до смела сила.

 • Шин, Шин, Киокушин – Първичен Дух

  Смирена упоритост! В този момент и във всеки момент, в който гласът ми отеква в намерението ти за смело житейско присъствие, знаеш че Животът обича смелите и постоянно предоставя нови шансове и още възможности – само на смелите и единствено на смелите.

 • Лечебният Списък

  Забелязал съм в практиката си, че основно ме търсят хора, които ми резонират. Които мога да обичам. Тогава се получава. Защото Бог присъства, въпреки всичките ми примеси…

 • Знам, знам че не знам, знам че знам, не знам, че не знам (Кена упанишад)

  Може да си забелязал, сега докато релаксираш, или пък да се довериш на познанието скрито дълбоко в тялото ти, че всичко истинско, проникващо този свят, надхвърля познатото, както и непознатото…

 • Авторска позиция

  Не е нужно да знаеш непознаваемото, така както не можеш да контролираш неконтролируемото. Има в теб едно познание, идващо от незнанието и колкото по-малко знаеш, толкова повече ведението на целостта навлиза в теб.

 • Досещане за величие

  Сега, когато чуваш гласа ми, няма нужда да искаш да релаксираш, оставяйки релаксацията да се случва сама, прокарвайки ума невинно през тялото, с лекотата на замах с перце и погалването на слънчев лъч.

 • Прокопи

  Имало едно време един велик Човек, който гмуркайки се в телесния си носител, се разцепил от Себе си и започнал да се мисли за незначителен и малък. Това го уплашило и се опитвал всячески да се защити от разцепената си откъснатост чрез власт, пари, его налагане…

 • Свободата, която те жадува!

  Докато ме слушаш или четеш, не се налага дори да си представяш преобразуването на всяка тревожна програма в смела обич и творческа решителност, докато сега в тази прогресивна релаксация трансформацията интензивно те залива.

 • Ericksonian hypnosis and psychotherapy

  For the first time in Bulgaria, gathering aimed in the Ericksonian approach took place. It was wonderful three days training. The presenter Consuelo Casula (President of European Society of Hypnosis) astonished the audience with her authentic presence and energy.

 • Ericksonian psychotherapy training – brief review

  For the first time in Bulgaria, gathering aimed in the Ericksonian approach took place. It was wonderful three days training. The presenter Consuelo Casula (President of European Society of Hypnosis) astonished the audience with her authentic presence and energy.

 • Core Competences in Ericksonian Psychotherapy

  The article presents some notes, taken at the second annual training, led by Consuelo Casula, president of European Society of Hypnosis (ESH), in Sofia, Bulgaria, 2017-th, May.