Естествена Трансперсонална (Висинна) Психотерапия

Естествената Духовно Ориентирана Психотерапия (Трансперсонална, Висинна) синтезира познанията на световните психодуховни системи, за да ги утилизира в качествения психотерапевтичен процес. Стъпвайки на основата на когнитивната наука, естествената психотерапия интегрира духовната мъдрост така, че практично да служи на ефективната психотерапия. Към раздела естествена трансперсонална психотерапия обособявам пет субдивизии:

 • Трансперсонална, интегрална и холистична психотерапия – принципни положения на утилизацията на духовността (забележи, не религиозността, а духовността) в ефективния психотерапевтичен процес.
 • Братска Психотерапия – психотерапевтични закономерности, принципи и методи, извличани от учението на Всемирното Бяло Братство.
 • Диалектична Психотерапия – надхвърлящият добро и зло синтез на любовта, мъдростта и истината, в спиралата на освобождаващото се съзнание.
 • Християнска Психотерапия – психотерапевтичните принципи, втъкани в Божието слово. Отвъд църкви, догми, институционализирана религиозност и човешки канони – дълбоко душелечебните закономерности в учението на любовта.
 • Медитативна (Йога) Психотерапия – любящият (бхакти) и мъдър (джнана) психотерапевтично медитативен процес, приведен до синхрон с духа на времето, през призмата на любовта, мъдростта и свободата.

За прегледност, отделям братска, християнска и медитативна дивизиите в отделни страници.

 • Трансперсонална психология. Свещена Сексуалност

  Тук ще намерите цялата книга „Трансперсонална психология. Свещена сексуалност. Сборник статии по трансперсонална психология“ в електронен вариант.

  Прочети още…
 • Трансперсонална психология и психотерапия

  Трансперсоналната психология (ТПП) е четвъртият, най-прогресивен, всеобхващащ и интегрален клон на съвременната психология, най-пълно отговаряща на постоянно разширяващите се граници на познанието за същността на човека и вселената.

  Прочети още…
 • Фарисейски (псевдо) духовен байпас – Здрава духовност.

  В статията описвам механизмите на псевдодуховността. За целта ползвам лингвистичния инструментариум на психоаналитичните защитни механизми, позволяващ прецизно проследяване на неадекватната невротичност и характеропатийност, обличани в маската на духовност.

  Прочети още…
 • Психотерапия и духовност

  Написах този текст по повод думите на психотерапевта Роберто Асаджиоли, създател на метода „психосинтез“, за взаимовръзката между, най-общо казано, душевните болести и духовността.

  Прочети още…
 • Заедно в различието

  Искайки всички да бъдем еднакви на външен план, кастрираме индивидуалните особености и утилизираме профанно естествените интелектуални и поведенчески различия. Така премахнем ли социалната индивидуалност, преобръщаме нещата „с хастара навън“.

  Прочети още…
 • Какво е азът? Болна и здрава духовност.

  Коментирам думите на колегата Пламен Димитров. Като цяло, резонирам с вложените послания – поне с „червената нишка“ от разбиранията за аз или липсата му, както и относно същността на здравата, простичка и приложна духовност.

  Прочети още…
 • Мозък и Духовност

  Тази дълбоко психотерапевтична сигурна свързаност с преживяването на неслучайна мъдрост, закриляно и синхронично учене в една жива, разумна вселена, това блажено усещане за любов, смиряваща диалектично ежедневните противоречия – преживяват се се освен психично и чисто телесно, едновременно. Сякаш имаш дълбоко сигурен отправен център, дори на кръста на житейското разпъване да си, в каквато и пертурбация, социален въртоп и поведенческо телесен дистрес да си. Стабилна база, скала на която е построен домът на духа ти. Сигурен си посред която и да е битийна несигурност. Сигурност посред несигурността. Отвътре сигурност. Оттам всичко придобива цялостен смисъл, бива смилано в горнилото на огъня на духа като ценен опит – всичко. Свързан и едно си – сигурно свързан и в дълбоко доверие. С човешката разумност зад външно проявяваното невежество, но и с любящата разумност на всичко живо. А се оказва, че нежива природа няма. На дело, отвътре си мъдрознаеш законите на живота, че каквото правиш, на себе си го правиш. Обичаш, виждаш и оценяваш безпределно красотата. Имаш ориентир и компас. Блажено щастлив си, с едно сигурно щастие, което охотно приема трудностите и препятствията, както и спокойно черпи от радостите, без да залепва за тях…

  Прочети още…
 • Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия

  Любовта, мъдростта и истината / свободата, са основни принципи, върху които холистичният творец, теолог, философ, психолог и духовен учител Петър Дънов говори и полага като основа на преминаващото през него учение.

  Прочети още…
 • Някои констелационни принципи

  Краткият текст по-долу представлява скицираните ми записки и разсъждения от модула „Системни констелации“, воден от психотерапевта и констелатор Катюша Павлова. Модулът е част от обучението в Естествена Психотерапия.

  Прочети още…
 • Научна религия и религиозна наука

  Науката е прекрасен път и само на запад е разделяна от религията. Науката е бавно, постепенно разширение на съзнанието.

  Прочети още…
 • Вяра в Знанието, Знание във Вярата – Верознание

  Йога е ключова систематизация на човешкия устрем към потенциала. При това богат, цялостен подход, имплицитно аналогичен с дълбочината на всяка друга система за психодуховно развитие, отвъд външните теологични схоластики…

  Прочети още…
 • Орлин Баев коментира Карл Юнг

  „Дори и в най-щастлив живот не може да няма част мрак – думата щастие би загубила смисъла си, ако не се уравновесяваше от скръбта.“ Нещо повече. Не можеш ли да понесеш мрака и бягаш ли от него, нямаш и щастието. Отбягваш ли трудностите, страданията и ученето, не си готов и за светлината на възвишеното щастие, но само за пушеците на сетивното изстискване на отблясъците от светлината му. Когато обаче имаш високата визия и силата да разбереш страданието като чудесни стъпала, водещи те по пътя към целостта ти, откъдето виждаш и знаеш от позицията на все по-светла мъдрост, тогава си готов за също толкова светла, ангелска радост…

  Прочети още…
 • Първичен психичен процес, шизофрения и гениалност

  „В зоната на несъзнаваното, шизофренния процес е един нормален психодинамичен процес. Това е т.н. „Първичен Психичен Процес” по Фройд. При нормално функциониране на психиката…“

  Прочети още…
 • Свободната воля

  Волята. Какво е тя? Да се ядосаш и наложиш над нежеланите чувства, мисли и ситуации? Да се гневиш и да насилиш чувствата в себе си или някой друг, като изпълниш его мотивите си? Дали е това?

  Прочети още…
 • Психология, монотеизъм, политеизъм и пътят на човека

  Започнах да пиша статия (в диалогово прозорче в уеб сайт, посветен на съзнателността) във връзка с отговор на въпроса: „Откъде идва думата Амин, която се произнася в края на всяка молитва?”, когато екранът в който пишех, изчезна…

  Прочети още…
 • Небеса и пъкъл

  Всеки вижда света през собствените си разбирания. Ад, рай, пъкъл и небе, ангели и демони… Метафори за архетипни съдържания и динамики или не, зависи от представите на човека. Но, нека са архетипни алегории за вътрепсихични динамики!

  Прочети още…
 • Психичната енергия в естествената психотерапия

  Започнах заглавието с понятието „биоенергетика“, но в същия миг осъзнах, че тази енергия е едновременно биологична, сексуално емоционална, психична и психодуховна (по-долу в статията за удобство ще я наричам просто „психична енергия“). Една и съща сила, проявявана през различните етажи“ на човешкия процес.

  Прочети още…
 • Сексуалност – себеактуализация, себереализация, полова идентичност и отвъд нея

  Сексуалният драйв в нас е горивото, необходимата за всички афективни и когнитивни процеси енергия. Когато тази мощна ядрена енергия се употреби в суров и необработен вид, като груба страст, похот и примитивно…

  Прочети още…
 • Холотропна/ свещена сексуалност

  Холотропен означава „насочен към цялото”. В този смисъл „Холотропна сексуалност” означава свързването на първичните ни нагонни импулси с висшата ни когниция.

  Прочети още…
 • Да преживееш Бога

  Долният текст е мой отговор на жена, преживяла променено състояние на съзнанието. Състояние на разширено съзнание, свързаност с Вселената, сливане с Бога… Възможността за мания е отхвърлена от известен психиатър.

  Прочети още…