Четири дневен тренинг по класическа хипноза и хипнотерапия

Имаме удоволствието да ви представим четири дневното вълнуващо пътуване в очарователния свят на класическата хипноза: тренинг с  д-р Ельман Османов, водеща фигура в руската, но и международна психотерапия и хипнотерапия.

Тренингът се явява част от устойчивото и все по-интензивно развитие на Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия, член на Европейското Общество по Хипноза

Класическият/ директивен и недирективният/ Ериксонов подходи в хипнотерапията представляват не твърдо противопоставяща се дихотомия, а преливащ се в единство и взаимодопълваща се цялост континиум. Видени през диалектиката на един цялостен (холистичен) подход, могат да се обрисуват през метафората на семейните отношения. Класическата хипноза е властова, директивна, бащина, на принципа на вертикалното общуване, подчиняваща съпротивите. Ериксоновата е мека, индиректна, позволяваща, танцуваща със и промъкваща се през съпротивите, майчина, на принципа на хоризонталната комуникация и дълбокия емпатиен синхрон. Опитът показва, че резултатният терапевт владее и ползва и двата подхода, според качествата на пациента, тежестта на състоянието му, характеровата му структура и развитието на терапевтичния процес. Нещо повече, практиката на реално ефективните психотерапевти, работещи през която и да е терапевтична модалност показва, че хипнозата, освен техника, е преди всичко имплицитна червена нишка в динамиката на лечебния процес.  

Тренингът с д-р Ельман Османов е посветен на класическата, директивна хипноза и хипнотерапия. Следващият, вече уговорен от БАХХ тренинг, на 13, 14, 15 май, 2016 год., с председателя на Европейско Общество по Хипноза, д-р Консуело Касула, е посветен на Ериксоновата, недирективна хипнотерапия и психотерапия. Участието и в двете събития предоставя изключителната възможност за всеки български психотерапевт, психолог, лекар, дентист,медицински и социален работник, специален педагог, логопед и интересуващ се от себеразвитие човек, да се запознае и с двата подхода.

В предвид членството на БАХХ в Европейска Общност по Хипноза  и гласуваният минимум от 220 часа обучение по хипнотерапия като психотерапевтичен метод (които със сигурност ще се увеличават), е силно желателно присъствието на обучените през предходни години колеги, които желаят да покрият този минимален хорариум и така да подновят членството си в БАХХ!

Каква е целевата група на конкретния тренинг по класическа хипноза, както и обученията на БАХХ като цяло:

  • Психотерапевти, осмеляващи се да бъдат истински ефективни помагачи в усилията си да помогнат на пациента да си помогне.
  • Психотерапевти, имащи познанието, зрелостта, мотивацията и силата да фасилитират случването на реални и дългосрочно издържащи проверката на времето промени в потърсилите помощта им.
  • Специалисти от помагащите професии, осъзнаващи ключовата роля на червената нишка на хипнозата и хипнотерапията, ползвани имплицитно през който и да е психотерапевтичен метод.
  • Специалисти от помагащите професии, оценяващи стойността на хипнозата и хипнотерапията, ползвани като психотерапевтична техника.
  • Помагащи специалисти, разбиращи ядрената роля на хипнотичната сугестия в процеса на ефективната комуникация във всяка социална сфера.
  • Люде, търсещи средства за качествено себепознание и общуване.

Параметри на тренинга

Обучение по Класическа Хипноза

Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия

в сътрудничество с

Институт по приложна психология и физиопрофилактика

организират

Обучение по Класическа Хипноза с лектор Елман Османов (Эльман Османов)

Обучението е фокусирано в следните главни теми:

Основи на Класическата Хипноза; Техники за бърза индукция и други техники на класическата хипноза; Психосоматика – онкологични заболявания; дерматологични проблеми; Логоневроза; Зависимости; Личностни разстройства; Биполярно разстройство; Депресия, обсесивно компулсивно разстройство; паническо разстройство; Подобряване на спортни постижения

Дата и час на провеждане: 1-4.10.2015г. от 10 до 17 часа

Място на провеждане: Пет звездният хотел Анел, в центъра на столицата, София

Телефони за записване: Димитрина Митрева –0888875551 /

Стела Пенчева – 0883357364 / Юрий Синенко – 0878707117 /

Орлин Баев – 0887114646

Цена на обучението:280лв. ( възможна е първоначална вноска от 70лв., с допълнително доплащане)

Всеки член на БАХХ получава 10% отстъпка от цената.

Всеки член на Дружество на Психолозите в България (партньор на БАХХ), получава 10% отстъпка от цената (252 лв.)

Банкова сметка на асоциацията, в Пиреус Банк:
BIC-PIRBBGSF
IBAN- BG03PIRB91701604313408

Всеки, посетил обучението, получава сертификат от БАХХ и Институт по Приложна Психология и Физиопрофилактика.

Вашият коментар