Цената на творчеството

Чарлз Дарвин

В текста по-долу коментирам върху тази статия, в която се говори за тревожно-депресивните преживявания на този великолепен учен, Чарлз Дарвин.

Дарвин не е единственият творец, чието творчество е несъзнавано тласкано от сериозни психични конфликти, резултиращи в плеяди от невротични, психосоматични симптоми. Защото, невротичните симптоми през тялото изразяват психично неразрешеното, невидяното, нежеланото, изтласканото и непреобразуваното. По наблюденията ми, талантливите творци нерядко са съпътствани от тревожно-невротични симптоми, а гениалните дори от психотични. Защото границата между лудостта и гения е тънка и състояща се единствено в способността за съхраняване на его конгруентността в условията на дълбоко/ високо проникване в първичния психичен процес на личното и колективно несъзнавано.

Ето Дарвин – гений… мхм, не. Но много талантлив и свързващ когнитивни точки, да. Прекарващ 5-6 часа дневно буквално на легло, опитващ се да парира генерализирано тревожните си, с натраплива компенсация симптоми: дразнимо дебело черво, гадене и повръщане, замаяност, меланхолични депресивни със съпътстващ плач пристъпи, безсъние и т.н. и т.н.

Тук се питам – дали психичните невротични „възли“ от несъзнавани и полусъзнавани противоречия, даващи мощен дебит и напор в тчорческото пълноводие, не са плащаната цена на проявяваното талантливо творчество? Определено са и благодарение преживяваното психотелесно налягане на такива надхвърлящи сивата нормалност таланти и гении, човечеството се развива.

Все пак, освен дефицитарна мотивация (базирана на липса, на страх), имаме и битийна, тласкана от любящо вдъхновение. Тук мисълта ми за момент навлезе в черно-бяла фалшива дилема – тази или онази мотивация. Осъзнах изкуствеността на такава дилема, а заключението ми е: не са противополюсна дихотомия, а преливащ се взаимно континиум. При такава умозрителна спирала се оказва, че дори при цялостно преработените, осъзнаващи и трансформиращи противоречията си в творчески заряд съзидатели, все пак остава един дълбоко базисен невротично-психотичен генератор на заряди. От несъзнаван, до прозиращо донякъде осъзнаван и поради това превръщащ се от дълбока тревожност, в дълбоко творчески генератор. Преливащ се континиум…

Вашият коментар