Удоволствена гратификация и наука – бъдещето на човека

Удоволственото възнаграждение в мозъка, свързано с различни хемисферни представителства и образувания на базалните ганглии, според това дали е задействано от секс, пари или храна. Толкова детайлно проучване досега не е имало, а резултатите ще дадат добро отражение в много области: от лечението на паркинсон, зависимостите от храна и сексуална гратификация, до мотивационния драйв при вземане на решения.

Съвременните технологии позволяват проследяване удивителните научни пробиви буквално онлайн, почти веднага след като са направени. Същото важи и за добрите новини при проява на човещината.

Комбинацията от обобщение на чисто научните данни, с помощта на известно въображение, ме кара да виждам света след примерно две-три и малко повече столетия – минал през много деградация, порок и насилие, унищожил огромна част от флората и фауната, но с човек най-сетне понаучил се да живее по-съзнателно, да владее климата, да поддържа екоравновесието в природните системи, да регулира числеността си, да обича и живее по-сърцато мотивирано… Техниката тогава само ще помага на такава съзнателна човещина. А човекът най-сетне ще започне да влиза в ролята си на добър управник на планетата.

Вашият коментар