Тревожни сенки

Петър Дънов

Тревогите и смущенията на твоя живот са сенки, привидения, които нямат никаква реалност. Затова е много важно да овладеете изкуството да променяте своите мисли, от което ще се промени настроението. А щом умееш да преоценяваш настроението си, ще промениш и своята мисъл. 

Петър Дънов

Великият мъдрец ,както винаги е брилянтен в психотерапевтичните си насоки. Промениш ли менталното си възприятие, променяш настройката на чувствата си (настроението). Когато владееш емоционалната си настройка, управляваш и мисълта си.

В естествената психотерапия, това са две валидни посоки за модификация на когницията, афекта, соматичната и психична симптоматика и маладаптивно поведение.

Учим се да медитираме, за да усвоим позицията на метакогнитивен зрител, водим дневници на вътрешния си диалог, придобиваме умението да регистрираме и преобразуваме автоматичните си мисли, допускания и базисни вярвания. Постепенно тази работа става все по-вътрешна, все по-проникваща в несъзнаваното. От рационална, се разширява до достигаща подсъзнателната емоция, кодирана в соматичните усещания, съдържащи въпросните базисни вярвания. Дневниците стават излишни, а процесът се пренася „онлайн“, тук и сега, в актуалното преживяване. Така получаваме достъп директно до емоционалното си настроение. Реструктурирането на вътрешния диалог се разширява до молитвено и вдъхновено. Появява се онова удивително усещане за присъствие на Бога, за неслучайна синхроничност, при осъзнаване с всяка телесна клетка и душевен квант естествените закономернмости на Битието. Медитацията ни става проникновена. От едното успокояване на ума, се въздига до свръхсъзнателен достъп до творческите когнитивни нива на кентавричната визия логика (Уилбър), проникновеното сиходуховно възприятие и недуалнатата визия на любовта, мъдростта и истината. Оттам спускането на това свръхсъзнателно възприятие в подсъзнателните дебри на деретата, окичени с драките на страховете, се реализира естествено, тук и сега, през чувствознанието, че несъзнаваното се съдържа не другаде, а под носа ни, в телесните усещания и напрежения (брони), сега разтваряни до поток от чиста енергия.

Да, помагаме си с естествена хипнотерапевтична образност, работим психотелесно преживелищно, служим си със силния инструмент на ежеседмичния групов процес, задълбочаван до периодичните няколкодневни наситени работилници. През цялото време обаче в естествената психотерапия ползваме едновременно и успоредно въпросните два вектора за достъп и промяна на когнитивните, афективни, соматични и социално-поведенчески нива на духовно-психичния човешки процес.

Великолепен е великият Учител, по чиято мисъл разсъждавам. Дълбоко психотерапевтична стойност присъства във всяка графема от словото му. Генеративното творческо ядро, главината на ядрения двигател на естествената психотерапия,  започва именно от централните принципи на Богочовещината, от любовта, мъдростта и истината, постулирани от Беинса Дуно (Петър Дънов).

Вашият коментар