Тайната на смъртта

 • Има индивидуалност, има и личност. Индивидуалността е висшето Аз, Човекът. На по-високо ниво дори Човекът се разтваря в Богочовека, слива се с Бога.
 • Прераждане = шанс за преработка и израстване в пътя към Истината.
 • Малцина имат правото да избират къде, кога, в кой род и при кои родители да се въплътят. Останалите са разпределяни.
 • Няма умрели – смърт има само в илюзията на невежеството. „Умрелите“ са по-живи от живите в тяло.
 • Смъртта е начин за рестарт, шанс за пречистване и растеж.
 • „Никой не се е върнал от отвъдното и никой умрял писмо не е пратил“? Всички сме върнали се и се връщаме, а „писма“ получаваме постоянно чрез резониращи ни внушения. Всеки в жива молитва може да се свърже с душите в отвъдното.
 • Има живи хора, има и живи мъртъвци.
 • Любовта е отвъд смъртта.
 • За свързания с Бога човек, смърт няма.
 •  Пътешествие означава да тръгнеш от периферията и стигнеш до центъра си. Всичко друго са просто разходки.
 • Пътешествие е да тръгнеш от обикновения човек в себе си и стигнеш до посветения.
 • Смърт? Като изляза от къщата си, умирам ли? Това е илюзия.
 • Който живее в Бога, не умира, а си заминава.
 • Ако живееш за Бога, търси Неговата диплома, не от светските академии.
 • Има мъртви приживе, ходещи трупове.
 • Ние избираме дали телата ни да бъдат гробове, или храмове на духа ни.
 • Съкровената наука е трудно достъпна не защото е тайна, а защото е изпреварила света с хиляди години.
 • Самоубийците се прераждат или като физически изродени, или като психично болни, или в животни, понеже са посегнали на дара на живота.
 • Его умът е смъртта на човека, докато е господар. Само когато стане слуга на Човека, нещата идват на мястото си.
 • За мъдреца смъртта е скок в свободата на Бога.

Елеазар Хараш

Вашият коментар