Тайната на злото 2

Злото в света и Вселената, е допуснато от Бога.

Злото е прикрита любов, вътре във великата воля на Бога.

Ако злото изчезне от този свят, истинското добро нямаше да може да се развие и разгърне.

Злото може да загуби реалността си само чрез силата на Бога.

Злото на дявола е прикрито благословено от Бога. Доброто на ангелите, е благословение за тях. Човешкото зло никога не е благословено от Бога.

Не се бори със злото, а търси начини да се съединиш с Бога.

В Бог злото губи своята власт.

Целта на сътворяването на злото, е изявяването на великото божествено единство.

Злото е една необходимост, за да познаеш Бог отвътре си.

Злото оплита човека чрез неразумните желания на човека.

Не външното зло е опасно, а вътрешното в човека зло, е опасно.

Злото няма метод срещу мекотата, срещу любовта.

Всеки човек, който обсебва друг човек, без значение с човешка прилепваща „любов“ или с омраза, трябва да знае, че към него се прилепва тъмният меч на строгата карма.

Грехопадението е особен дар за земните. Спасява ги от много по-голям срив. Слабост е, но и спасение, при надмогването му, когато се предаде човекът в Божиите ръце.

Злото не знае как работи Бог и че Бог работи чрез него.

Злото е страж на тайните на живота.

Злото е изпитание за истината. Който не издържа изпитанието, вижда злото като зло. Toва говори, че то е проникнало вътре във виждащия.

Злото се превръща в зло, когато човек съзнателно тръгне по пътя му.

Злото е допуснато от Бога, защото се оказва най-важният опит във Вселената, когато е надмогнато.

Свободата включва в избора си и доброто и злото, но любовта избира третия вариант на Бога.

Свободата дава избор на зло или добро, но самата тя не е зло или добро, а истина.

Злото умира само в Бога.

Дълбокото разбиране на нещата, е провал на плановете на злото, чрез живот в Бога.

Сатаната никога не е бил противник на Бога, по простата причина, че Бог няма противници.

Да виждаш в сатана скрития Бог, това е тайна наука, позволение е. Да виждаш в злото скрития замисъл на Бога, това е откровение.

Злото действа като разрушаване, но не като унищожаване. Разрушаването трансформиращо движи промяната в посока съвършенството.

Злото е благословено, защото Бог го прониква тайно.

Който е отхвърлил Бога, ще бъде атакуван и победен от злото.

Ако сложиш Бог на първо място в живота си, Бог ще употреби злото в пътя ти към Него.

Никога не поставяй между Бога и себе си държавата.

Бог няма да ти помогне бързо, защото иска постепенно да узрееш.

Злото е мощно проклятие срещу всичко неразумно. Всяко твое неразумно желание, е твой сатана.

Чрез злото, Бог отделя недостойното от Себе си.

Ако мразиш злото, ти го храниш и му даваш сила.

В Бог угасва всяко зло. Помни само единствения – това е всичко.

Постоянно се молете!

В началото вдъхновението само ми дойде на гости, но ме отвлече завинаги. Ибн Араби

Злото се страхува от чистотата на любовта.

Лицемерната „чистота“ радва злото. В реалната чистота злото се превръща в гориво за любовта.

Демоните нямат физически тела – затова си търсят хора, които да им дават енергия. Влизат през слабостите.

Когато се карат, през хората минават дяволи. Когато влязат в разрушаващото насилие, в тях влизат демони.

Всяко зло, за добро – когато човек живее в Бога.

Там където има силна омраза и няма прощаване, демоните градят крепостта си. Когато истински простиш, крепостта се разрушава.

Демоните хитро говорят полуистини, за да могат да се промъкнат и обсебят човека.

Всички, които се опитват да се борят със злото чрез собствените си сили, пропадат в злото.

Дяволът няма почивен ден, нощ или минута. Прилежен и упорит е. Само любовта, мъдростта и истината го преодоляват.

Дяволът е най-големият майстор в лъжата и замаскирането.

Злото обича големите обещания и празнословието.

На всеки майстор на злото, ще се намери по-голям майстор. Единствено Бог побеждава злото.

Дяволът не е враг на Бога, а на неразумния човек.

Цялото разрушение в света, тласка човека към реда и порядъка на Бога.

Дяволът никога не е бил грозен, с рога и копита – красив херувим е, прикрит служител на Бога.

Всеки път, когато се говори за дявола, той слуша и се интересува – много суетен е.

Когато не обичаш Бога, дяволът е майстор да ти уреди приятен, фалшив живот, в който губиш, докато си мислиш, че печелиш за пред илюзиите на света и хората.

Всяка лъжа, е влог в черната каса на злото.

Който лъже другите, животът ще го излъже, трупайки тежка карма.

Лъжата е развалено слово, разрушаващо тънката ти енергийна защита.

Дяволът сам пали тамян – не можеш с това да го излъжеш. Вътрешното благоухание на Бога е нужно.

Бог е позволил на змията да излъже Адам и Ева, за да могат да пропаднат в по-малкото зло.

Лъжецът пропада в тъмата, независимо дали изглежда външно като успешен бизнесмен.

Лъжата е тежка умствена болест – закон на падението. Истината е духовна.

Парите са относителни и бедни. Истината прави всичко.

Лъжецът се отдалечава от смисъла на живота, захващайки се за безсмислености.


Елеазар Хараш,

07.10.2014, Варна

Вашият коментар