Тайната на злото 1

Дяволът сам не може да помръдне и една сламка.

Доброто е явният Бог. Злото е скритият Бог.

Дяволът е реална нереалност. Бог е реална реалност.

Злото атакува скритата нечистота в хората.

Ако работите за Бога, злото ще работи за вас.

Който не разбира законите на злото, става на пепел.

Борбата със злото, го подхранва.

Чрез злото скрито се проявява Бог.

Ако злото е вън от човека, а любовта в него, то е безвредно.

Само вътрешният Бог може да ни пази от злото – никой друг.

Не познавате Бога, защото дяволът ви е хипнотизирал.

Ония, които спъват пътя Господен, това сме ние, хората. Дяволите не спъват пътя Господен – те му служат.

Остави, че в злото няма любов – това не е твоя работа.

Ако нямате Божията любов, зло ще се случи с вас.

По-трудолюбиво същество от дявола няма. Дяволът не спи.

Щастието може да ти даде само невежество. Скръбта те преобразува из основи и те води към смисъла.

Бог не се нуждае от добри хора. Бог се нуждае от любящи хора.

Ако не подхранваш злата мисъл, тя загива.

Човек може да направи такива глупости и бели, че и дяволът да няма такова въображение.

За да станеш светия, трябва да ти светят маслото.

Айша, жената на Пророка: Даже и в теб ли има дявол, Мохамед? Имаше, но го направих мюсюлманин, предан на Аллаха.

Щом си в противоречие с Бога, дяволът ще те върже по всички правила.

Лъжата е двоен грях.

Страданието е само очистване, а мъчението е за извисяване. Или е последната подадена ръка от Бога.

Бог не се интересува от твоето щастие – то е за умрелите. Бог живо се интересува от твоята Голгота, защото чрез нея оживяваш вътре в Него.

Дяволът е силен в религията, но слаб в любовта.

Монашеството е фалшива, измислена, от ума, уж саможертва. Всъщност е бягство.

При пълно посвещение на Бога, злото което получаваш вече е точно модерирано и премерено, така че да те води право при Бога.

Вероучението е създадено от дявола. От Бога е любовта.

За любещия човек няма зло – той вижда Бога навсякъде.

Ал Халадж е отивал на мъчението си с танц, в екстаз, виждайки волята на Бога във всичко и всеки.

Най-големият смутител в света, е истината. Истината е убиец за неподготвения за нея. 

Истината е върховно добро, но само за подготвения за нея.

Светците са подобно деца – в чистотата на любовта са, но не са в мъдростта. Чистотата се докосва до и подготвя за мъдростта, но не е в нея.

Злото признава за господар само Бог. То е произлязло от дълбината на Бога. Лишено е от любовта, за да възстанови любовта в съществата.

Не оправяй света – това е Божие дело. Ти оправи себе си.

Сатана е враг на човека, а не на Бога. Суфистка мъдрост

Дяволът много често се прави на религиозен, защото това е много добро скривалище.

Кучето е боец, котката е мъдрец. Котката е много по-дълбока и по-стар приятел на човека. В Атлантида котката е спасила хората. Котката е много вглъбено, медитативно същество – тя може да става нула.


Елеазар Хараш, по Учителя Беинса Дуно

Вашият коментар