Стадно мислене или свободно творчество?

„Всички го правят!“

Да, всички овце дори не осъзнават, че ги гледат за вълна, за да ги стрижат, нито че ги виждат като агнешко с ориз. Но вървят зад овчаря си автоматично, както и телетата по коридора на кланицата. Да приемаш дадени послания, посоки, факти и действия безкритично, само защото много други го правят, това е стадно невежо мислене. Понякога изпълняваните от големи групи хора действия са резонни – например повечето хора се учат да четат, пишат, образоват се. Понякога обаче огромни маси хора вършат глупости, приемани за норма – например милиарди хора по цял свят гледат дебилни телевизионни предавания ежедневно в продължение на много часове. Други автоматично възприемат като свои безумно фанатични религиозни идеи, просто защото много други го правят. Много хора смятат, че обрязването на жените примерно е добра идея. Цели тълпи пък приемат, че натрапеният от компанията кока кола дядо мраз/ коледа, има нещо общо с рождество Христово. Много хора автоматично приемат техническото развитие за прогрес на човечността като цяло, а много други си мислят, че щом видът ни борави добре с интелекта и играчките му, е връх в еволюцията и има право да прави каквото си ще с планетата. Огромни тълпи от хора са уверени, че основната цел в живота им е потребитеството, все по-големите покупвателни способности, поставянето на телата им в по-голям имот, трупането на ресурси и подсигуряването. Други милиарди, водени от алчността на фармацевтичните гиганти – овчари, овче-мислено приемат за вярна тезата, че и при най-малките житейски или вътрешни предизвикателства, е нормално да се дрогират с легализирана дрога, притъпяваща способността им да се учат от ситуацията, дадена им от мъдростта на живота. Дали всички тези милиони и милиарди люде имат самостойна трезвост в преценката си, самостоятелност в определяне посоката на житейската си мотивация, идваща от висока свободна визия, или споделят въпросното стадно, овчедушно мислене, това е добър въпрос?! Тоест, това че мнозина приемат за нормално и правят нещо, въобще не гарантира адекватността му.

Съзнателните, с висока визия и постоянно учещи се хора, имат смелостта да виждат ясно нещата и сами да определят ценностната си и стойностна система, смисъла и целите си, както и начина на постигането им, често различен от този на масите. Съзнателните хора обаче се водят освен от здраво стъпване на нозете на логиката, така и от достъпа си до висините на потенциала си!

Да осъзнаеш къде си, кой си и какво търсиш в този кратък и красив живот през скафандъра на физическия си носител – тяло. Да почувстваш радостта от следването призванието на духа си, за да пиеш вода от извора на себепознанието си. Тогава съзнаваш. Тогава си буден и виждаш манипулациите, внушавани ти от болния социум. Виждаш ли ги, различаваш чистата изворна вода от предлаганата ти, подсладена с канцерогени тиня на развала. Да, точно това вродено познание в този момент и във всеки следващ миг от живота, така вдъхновено залива съществото ти, че изворът на щастието вече насища всяка клетчица с живата вода на себепознанието ти. Да, знаеш, точно така!

Вашият коментар