Скок на костенурка, Полет на жар птица

Жар птица

Бавно, но упорито и постъпателно. За шест месеца става тиква. А огромният дъб – за повече. Бавно, мотивирано, целенасочено. Ако в семето на живота си имаш програма за вековен бук, няма нужда да се стремиш да си пъпеш, както тръбят маркетинг изсилванията на околните бостани.

Бързай бавно , скачай като костенурка и лети като жар птица. Там където повечето изгарят, ти само се трансформираш и продължаваш.

Направи усилието – сега. А в следващия миг, следващото. Мерейки с аршина на безкрая, си готов за безпредела в развитието си, във всеки настоящ миг – да, точно сега!

Вашият коментар