Сирените и Русалките на ОКР

Забележка: разсъжденията в текста представляват отговор в рубриката „Психотерапевтични насоки онлайн“, в портала за съзнателен живот.


Тук в „Психотерапевтични насоки онлайн“ не правим терапия – насочваме, споменаваме някои жалони в пътя на справянето, даваме кураж. И това е нещо, но актуалната психотерапия е различна – изисква много мотивация, действия, активност, напускане зоната на комфорт постоянно с промяна на отношението и учене.

Онто и филогенезис при неврозите

В обществото могат да се наблюдават нещо като „талази“ или дори „модни трендове“ в преживяваните невротични състояния. Обществено „развитие“ в невротичния процес, следващо хода на индивидуалната невротична етиопатогенеза. Паника –> когато е нерешавана качествено, преминаваща в генерализирана тревожност –> когато също е потискана неразбиращо –> окр, хипохондрия, агорафобия и т.н. –> когато дълго време процесът е поддържан, биологията защитно депресира, превключва в режим на прегаряне, в модалност хронична умора, за да предпази от тревожното високо напрежение. Аналогичен процес се наблюдава в обществото. Ако допреди 10-на години „на мода“ беше паническото разстройство, постепенно все повече индивиди започнаха да търсят помощ за генерализирана тревожност и нейните „айсбергови връхчета“ от натрапливости. Тревожност, която постепенно клони към ажитирана депресивност, когато не е трансформирана качествено характеровата ѝ етиологична база. 

Преди стотина години, а и хилядолетия преди това, на „мода“ е била хистерията на сексуална основа – поради репресираното от църковните догми либидо. В наши дни либидото е не само инвестирано, но дори прахосвано в ексесивна сексуалност. Този факт предопределя промяна в етиологията на съвремената хистерия от сексуална в характерова, но не води към липсата ѝ. Понастоящем конверизонните и соматоформни състояния (хипохондрия, хистерия) са едни от най-„хлъзгавите“ за работа, понеже в основата си носят печалби социални и за оцеляване, които всъщност напълно приемат и си искат играния и пред самия себе си театър. Та, терапевтирайки „натрапливи мисли“ за болести, е важно да се знае дали са действително такива, или са единствено прикритие на хистрионни и/ или конверзионни психодинамики в основата си. В статията си Хистерия и хипохондрия пиша за това, а в текста си Характеропатии, описвам разликите между невротичното конверзионно разстройство и хистрионната характеропатия (дръпни надолу до хистрионно личностово разстройство). 


Психотерапия при Обсесивно Компулсивно Разстройство (ОКР)

Да приемем обаче, че говорим за натрапливости, функциониращи през собствения си механизъм, неподлежани от хистрионни характерови динамики. Винаги дидактичната работа по общите механизми на състоянието, е следвана от успоредната диалектична такава, при която се преобразуват характеровите потенциали до адаптивни. Самият дидактичен вектор вече води до характерово преобразуване, както и диалектичният, до промяна в параметрите на преживяваната невроза. Успоредни, взаимодопълващи са, а противопоставянето им е фалшива дилема. За това пиша в статията си Диалектика и Дидактика в психотерапията

Островът на здравия разум

Психотерапията при окр прилича на помощта на човек, давещ се в океана на собствения си ум, постоянно заливан от вълните на натрапливите си невронни пътечки. Като старт, нужно е да стъпи на островчето на здравия разум. Той е малък, хлъзгав, вълните постоянно го помитат обратно в бурното и плашещо го море, където акулите на страховитите мисли заплашват да разкъсат него или близките, върху които пренася невротичната си загриженост. Тази когнитивна работа по преформулиране, реструктуриране, нормалииране и правилна визия за ставащото, е начална, отправна точка. Островчето на здравия съзнателен разум е твърде мъничко, а натрапливите вълни огромни, силово грабващи и завъртащи в страхуваното, бликащо от бездните на несъзнаваното. 

Твърдя обаче, че колкото и малко да е това разумно островче, стъпването на него представлява важна част от терапевтичния процес. Човек се научава да вижда, че не е нужно да ходи по подхлъзващите го когнитивни изкривявания, както и че може да се хване за опората на една относителна връзка с реалността – поне за малко, докато вълните отново пометат. Тогава обаче вече знае, че има изход и може да се върне обратно на тази относително стабилна опора, дори да се качи на фара-наблюдателница на метакогницията си, откъдето да започне да осъзнава по-голямата си невротична картина и трасира пътя към психичната си сигурност, здраве, цялостност и стабилност. Сирените на плашещите го мисли отново влизат в този фар, повличат и захвърлят във въртопите на ужаса за пореден път – пътят към тази разумна и панорамно по-висока наблюдателница обаче остава открит и връщането там е все по-често и по-задълго. 

В годините практика на психотерапия осъзнах, че едно необходимо, но само по себе си недостатъчно условие за провеждането на психотерапия, е високият интелект – за потърсил психотерапевтична помощ, минимум IQ 110. Останалите условия: устойчива мотивация, дисциплинираност, готовност за осъзнаване и напускане на вторичните и първични „изгоди“, все по-често пребиваване в зоната на възможностите, готовност за учене, развитие, правилна широка и висока визия. излизане от „жертва“ мисленето и заставане в тази на студент в житейското училище, здрава духовност не от его позиция, а от тази на Себе си и т.н.


Терапевтичната пътека при ОКР в няколко панорамни реда

Когато човекът е когнитивно донякъде научил се да се задържа на „земята“ на здравия разум и вижда от по-високата панорама на метакогницията, започва да разбира, че именно вярата му в гласовитите сирени на натрапливостите е тази, която го ужасява. Осъзнава все повече, че техните гласове са кошмарни само докато им вярва буквално. Тогава, вече избор на терапевта е дали плавно да го поведе през хипнотерапия към основата, към дома на сирените, където вижда, че всъщност са русалки, пеещи песните на любовта, защитата и смисъла, или директно да го насочи към дълбокото гмуркане и удряне на дъното на страховития океан, което парадоксално премахва борбата и бягството от страхуваното и със създадената гротеска и пародия води до хумора, прерастващ в смирението на молитвеното доверие, преливащо се в медитативния подход, имащ при окр ключова роля. 


Кога окр е единствено видимият връх на айсберг

Често под етикета окр, както споменах по-гое, се „натикват“ хистерията, хипохондрията, хистрионната характеропатия, граничността или друго личностово р-во с връхче от натрапливости. Друга честа грешка е приравняването на обсесивно компулсивното р-во с натрапливото личностово р-во (ананкастна характеропатия). При последното, натраплвата идеация и ритуалност, са его синтонични, желани са, докато при типичното невротично окр, са его дистонични, противоречащи на разбиранията и нежелани.

2 мнения за “Сирените и Русалките на ОКР”

 1. Две години неуспешна терапия на моето ОКР. Какво ли не правих през тези дни?!
  Гоних го, проклинях го, ненавиждах го, избутвах го с надеждата да си отиде и бягах през глава от него, когато се завръщаше, още по-силно от преди. Бях бясна на себе си, че не успявам, и не намирам правилният подход.
  До преди месец, когато попаднах на вас, изчетох почти всичко, и ме поведохте на едно „пътешествие“… към самата мен. Четях с разбиране и попивах всяка ваша дума.
  И тогава се спрях и го погледнах с цялата си любов, разбиране, утеха и състрадание, на която съм способна.
  Без капчица страх!
  Вие ми помогнахте да проумея, как и защо се се появили тези мисли. И как аз самата, съм им дала силата, с която ме опустошиха.
  Моето ОКР се оказа доста отзивчиво към любов, и започна да отпуска желязната си хватка. Имам още много работа.
  Изисква се смелост и търпение.
  Знам, че ще се справя.
  Друга опция просто не съществува.
  А на вас, че ми помогнахте, ще съм ви благодарна до края на дните си.

  Отговор

Вашият коментар