Сергей Николаевич Лазарев за хипнозата

Вярвайте – казвал Христос – и планината ще се помести. Хипнозата се реализира през естествения мозъчен механизъм на вярата, на плацебо ефекта – чрез самохипноза или с помощта на страничен човек. Колкото по-дълбоко в подсъзнанието навлезе нагласата, толкова по-голямо влияние оказва на околния свят… Вярно е, че за користния човек достъпът до подсъзнанието е смъртоносен, но това е отделен разговор…

Днешната наука вече не едно столетие се мъчи с неразрешимата от нейната позиция загадка за хипнозата и плацебото. Ако внушим на човек, че сме залели ръката му с вряла вода, а вместо това сме го полели със студена, ще се появят мехури и изгаряне. А тибетският монах, който седи във вряща вода и подава на околните сварени в нея скариди, просто убеждава себе си, че водата е топличка. Трябва само реално, дълбоко да повярваме в това – и светът наоколо ни започва да се променя. С дълбочинното си състояние създаваме новия си свят.

Тъй като сме божествени в същността си, ние можем да въздействаме върху околния свят и да го променяме. Когато художникът рисува картина или актьорът играе спектакъл, процесите са подобни.

Сергей Николаевич Лазарев, Опит в оцеляването, трета част

Вашият коментар