Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

2023-2024-та год.

Планирани работилници 2023-2024г. :

                      – Есенна работилница 11-12 ноември 2023г. – водеща Консуело Касула: София, х-л Анел. (БАЕП и БАХХ в колаборация)

                      – Пролетна работилница 2024г. – 29, 30, 31 март, БЧК Лозен. Водещи: Орлин Баев и Дора Прангаджийска.

Забележка: работилниците са задължителна част от обучителния процес. 

3-4 февруари 2024г., работилница за клиенти, водена от Орлин Баев и Дора Прангаджийска (в София). Участието на специализанти е допустимо, като се приема за компенсация на прежде пропусната работилница. Участието по лична мотивация с цел работа по себе си също е допустимо. 

6-7 април 2024г., водене на модул на тема тревожни р-ва към център „Алма“ (Дора Прангаджийска). Участието на специализанти е допустимо, като се приема за компенсация на прежде пропусната работилница. Участието по лична мотивация с цел работа по себе си също е допустимо. 

…  

Супервизионни групи 19-22ч.: 19 октомври; 24 ноември (в кабинета на Дора Прангаджийска); 21 декември; 25 януари; 23 февруари (в кабинета на Дора Прангаджийска); 21 март; 26 април (в кабинета на Дора Прангаджийска); 23 май; 20 юни. 

… 

Защита на финален творчески текст и писмен теоретичен изпит: 1-ва и 2-ра група. Явяването се допуска след покриване всички текущи обучителни критерии (взети модули, приети домашни, преминати пълен брой работилници и т.н.), преминат успешно клиничен стаж, представено кпие от дипома за магистърска степен по психология или медицина… Допускането до писмен теоретичен изпит става след успешно защитен финален творчески текст.   

22 юни, 10-18ч.: защита на финален творчески текст. Творческата теза може да бъде приета или върната за допълнителна преработка и повишаване качеството ѝ. Предаването на готовата творческа теза за проверка, обратна връзка и насоки към евентуални корекции, става до 15-ти април. Стриктното спазване на описаната в регламента структура, обем и качество на текста, е задължително!

23 юни, 10-18ч.: теоретичен изпит (писмени отговори в свободен формат на въпросник).

29-30 юни, 10-18ч., практически изпит индивидуална терапия. Препоръчва се максимален брой присъстващи специализанти (дори които няма да се явяват на изпит, като помощници на колегите си), за да се реализира изпитът максимално успешно. 

Практически изпит групова терапия: ще бъде реализиран предварително по време на вечерните модулни групи в събота или на редовната психотерапевтична група за клиенти в сряда. 

…                             

Първа година

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия – 1-ви модул

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия – 2-ри модул

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия – 3-ти модул

Естествена психодинамична психотерапия – 1-ви модул

Естествена психодинамична психотерапия – 2-ри модул

Естествена психодинамична психотерапия – Обектни отношения – 3-ти модул: лектор д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик, председател на Българско Психоаналитично Общество

Естествена когнитивно поведенческа психотерапия – 1-ви модул

Естествена поведенческа психотерапия: поведенчески експерименти, принципи и методи – 2-ри модул

Медитация/ майндфулнес базирана и диалектична КПТ – 3-ти модул

Втора годинаЕстествена Хипнотерапия – първи модул – въведение в ЕХ. История на хипнозата, хипнотични феномени, присъствие, глас. Директивна (бащина) и недирективна (майчина) хипноза. 14-15 октомври, 3-та група.

Психиатрия и психопатология – гост лектор (доц. Владимир Велинов). 18-19 ноември, 3-та група.

Директивна хипноза (Юри Синенко). Естествена психотелесна хипноза (О.Б.). 09-10 декември, 3-та група.

Психофармакология – гост лектор (доц. Владимир Велинов). 13-14 януари, 3-та група. 

Естествена Хипнотерапевтична лингвистика. 10-11 февруари, 3-та група.


Естествена Хипнотерапевтична лингвистика. Психотелесна хипнотерапия. 16-17 март, 3-та група.

Естествена психотелесна хипноза. Хипнотични алгоритми. 13-14 април, 3-та група.

Естествена Психотерапия при паническо, генерализирано тревожни р-ва, тревожна депресия, ПТСР и КПТСР. 11-12 май, 3-та група.

ЕП при социална тревожност. Естествена Висинна (Трансперсонална) психотерапия.  8-9 юни, 3-та група.

Трета година

Естествена Висинна Психотерапия – Братска психотерапия. Гостуващ лектор. 

Естествена Висинна Психотерапия – Християнска психотерапия + симулации.

Естествена психотелесна хипнотерапия + симулации. 

Естествени хипнотерапевтични алгоритми.
Естествени хипнотерапевтични алгоритми.


Естествена регресивна хипнотерапия, гостуващ лектор (Стефи Божилова). 


Естествена Висинна Психотерапия (Бхакти Йога –> Джнана Йога –> Естествена Йога) – хипнотерапия и медитативна хипнотерапия. Гостуващ лектор: Живко Стоилов

Естествена Висинна Психотерапия: Дзогчен/ майндфулнес терапия.  Гостуващ лектор, Елисавета Димитрова, психолог, психотерапевт и Дзогчен дългогодишен практик. 


Естествени констелации. Гостуващ лектор, Ирена Вачева.  

Четвърта година

Естествена психотерапия при ОКР и хипохондрия + симулации, 21-22 октомври, 2-ра група.

Сравнително религиоведение и митология (Трансперсонална ЕП, 6-ти модул): Мария Иванова, PhD, психолог, сравнителен религиовед и когнитивен учен, юнгиански психотерапевт в обучение. 25-26 ноември, 2-ра група.


Ненасилствената комуникация в терапевтичния процес, Инес Райчева, 16-17 декември, 2-ра група.  

Семейна психотерапия. Гостуващ лектор Андрей Филипов, 20-21 януари, 2-ра група. 

Групова психотерапия, гостуващ лектор Тинка Митева, 17-18 февруари, 2-ра група.  

Естествена Психотерапия при личностни р-ва (характеропатии). Гостуващ лектор, Петър Кралев (бордърлайн). Вторият ден, водещ Орлин Баев. 23-24 март, 2-ра група.


Естествена хипнотерапия  + психотерапевтични симулации. 20-21 април, 2-ра група.

Естествена Психотерапия при зависимости + симулации. Водещ: Орлин Баев. 18-19 май, 2-ра група.

ЕП,  Симулации. Обзор на обучението, обобщение. 15-16 юни, 2-ра група. 

…………………………..

Локация на провеждане: София, Коломан 1, до х-л Шампион, администрация на к-с Славия, ет. 3, кабинет 302. 

………………………………..

Забележка: ръководството на школата си запазва правото за модификация съдържанието на модулите, когато прецени за нужно. 

Вашият коментар