Психотерапия при сексуални дисфункции

Сексуални дисфункции

Сексът е най-естествената и радостна функция, даваща живот не само извън нас във вид на поколение, но и в нашите умове, сърца и телесна жизнерадостност. Умението да използваме сексуалната си функция природосъобразно, е наука. Умението да приемем себе си такива каквито сме, дори при естествените сексуални промени, настъпващи с годините, е изкуство! 

Ние не възприемахме великите просторни равнини, красивите хълмисти възвишения и лъкатушните потоци като диви. Само за белия човек природата беше пустош и само за него земята гъмжеше от диви животни и свирепи хора. За нас тя беше питомна. Земята беше щедра и ние бяхме обградени от даровете на Великата Тайна. Едва когато косматият човек от Изтока дойде и с брутална ярост започна да обсипва с неправди нас и нашите любими семейства, за нас настъпи „дивотата“. Когато самите животни от гората започнаха да бягат от неговия обсег, тогава започна Дивият Запад за нас.

(Лутер – Стоящата Мечка)

Еректилна дисфункция

Еректилната дисфункция представлява нарушение в способността за постигане и поддържане на ерекция при мъжа. Факторите за това състояние може да са хормонално-ендокринни, психологични или смесени. Ендокринните промени се повлияват чрез съответните медикаменти и подлежат на третиране от страна на ендокринолог.

Психологичните проблеми, стоящи зад половата слабост обикновено са свързани с дълбоко заложените дисфункционални убеждения за провал, контрол и наказание (депресивно отбягващо поведение), които предизвикват и поддържат дисфункцията. В процеса на психотерапията тези факти се анализират, осъзнават, реструктурират се емоционално и поведенчески. Работи се върху самоприемането, спонтанността, толерантността към себе си и другите и връзката с автентичния дълбинен Аз. 

Повече от желателно е терапията да протича в присъствието на интимната партньорка. Сексуалният акт като една от изявите на Любовта се случва в социалния контекст на присъствието на любимата (интимната партньорка) и въпросната психологическа работа по анализ, осъзнаване, приемане и промяна зависят и от партньорката.

Когато ерекцията е ултиматна цел, а липсата и се възприема като провал в мъжествената себереализация, най-вероятният резултат е именно липса на ерекция! 

След определена възраст при всеки мъж настъпват хормонални промени, които водят до естествено забавяне на бързината за постигане на ерекция, степента на втвърденост, ъгълът на ерекция и времето на поддържането и. Това са напълно естествени биологични промени – толкова естествени колкото например промените в твърдостта на бюста или свежестта на кожата при жените. Естествени са, защото засега сме смъртни… Когато към тези напълно нормални и очаквано предсказуеми промени обаче се добави перфекционизмът на „аз трябва да имам ерекция веднага, на всяка цена, за да се докажа като мъж – иначе съм провален“ – тогава самият страх от провала блокира настъпването на ерекция! 

За да бъде преодолян този страх обаче е нужен не трескав перфекционизъм или виагра, а промяна в отношението и връзката с партньорката. Преди всичко, взаимни доверие, пълна откритост и разбиране.

Просто сподели с жената/ приятелката си всичко около себе си, разкрий се и се почувствай напълно спокоен и приет в нейното присъствие. Това е двустранен процес, разбира се и ти също е нужно да я приемеш и разбираш тотално, с обич и нежност. Когато между вас цари разбиране и приемане, дори в интимните въпроси, когато няма криене и преструвка, няма и страх и нужда от ‘доказване“ с непременна ерекция. Тогава остава нежността от допира, взаимното нежно докосване на телата и сърдечността. Тогава именно идва и ерекцията – вместо за секунди както в тийн годините, двадесетте и тридесетте, за минута или две. Просто е нужно да премахнеш емоционалните прегради от пътя и: страха и напрегнатото очакване. 

Основен психологически фактор при еректилната дисфункция представлява страхът от провал в собствените и тези на партньорката очи. Страхът от провал е резултат от нарушена връзка със спонтанността и самоприемането и ненужно високия перфекционизъм, които водят до себенеувереност.  Получава се порочна верига на поведение на отбягване, депресивност и медикаментозна компенсация – верига, която се прекъсва чрез осъзнаването и промяната, постигани в психотерапията.

Свещена сексуалност

По желание на двойката се преминава обучение по лечебна сексуалност (свещена сексуалност) – древен йогически метод за овладяване на половия живот и превръщането му в много по-мощен, по-продължителен и наситен с енергия процес. Лечебната сексуалност работи както върху емоционалните негативни процеси, така и директно върху хормоналната и невротрансмитерна  продукция.

В древните психологически системи на изтока огромната роля на сексуалността по отношение на психичното здраве е известна отдавна. В даоската и тантрична йога и тантрическия будизъм са посочени подходящи методи за сублимиране и канализиране на нагонната сила  – в полов акт или целомъдрено. Либидото се канализира във вътрешната енергетична мрежа, примитивният „естествен” оргазъм се превръща в безкрайно по-продължителния и наситен със заряд долинен оргазъм. Емоциите се трансформират от груба страст във фина любов. В такъв акт изпълнителите емпирично преживяват т.н. в трансперсоналната психология състояние на недуално единство. При това състояние бинарната логика бива пометена от светлината на ясното осъзнаване, емоционалното блаженство и директното преживяване на вътрешната сила. Такъв медитативен акт потапя двойката в трансперсонални състояния на съзнанието, които продължават часове след приключването му. Ендокринният дистрес, причиняван от конвенционалния оргазъм е заменен от фин хормонален баланс и насищане на синапсната медиация и кръвната плазма с хормоналния корелат на най-висшата и безкористна любов – окситоцина, както и с ендорфини и енкефалини – биологичните корелати на радостта. Краткият наркотичен взрив на допамин в ядрата на септума, последван от „злия си братовчед” – динорфина и резкия срив във веригата на удоволственото възнаграждение, водещ до депресивност, тревожност, дистимия (понижено настроение) – следствие на стандартния примитивен оргазъм – се заменят от стабилното плавно ниво на допаминова секреция и възможност за насищане на кръвната плазма с ендогенни опиати – хормоните на щастието.

Психологически такъв акт се превръща в емпирично преживяване на трансперсонално, трансово психично състояние, като трите основни базисни компонента на човешкото психе: либидо, емоции и когниция, се сублимират в техните по-висши еквиваленти: воля, чиста обич и ясна, светла адуална когниция.

Аноргазмия

Аноргазмията представлява невъзможността на жената за постигане на оргазъм и поддържане на сексуална възбуда. 

В хода на терапията се анализират ранните години, отношенията с родителите, собствената мъжка и женска психични структури – Анимус и Анима, психичните процеси и характерови наличности, които сублиминално причиняват състоянието.

Важна част от терапията на аноргазмията представлява директната работа със сексуалната сила – нейното събуждане, канализиране, култивиране, акумулиране и сублимиране! В процеса на култивиране на либидото при аноргазмия се постига: 1) постигане на оргазъм 2) овладяване на ординарния оргазъм и превръщането му в по-дълбокия, цялостен и мощен долинен оргазъм. 

Вагинизъм и диспареуния

Защитното контрахиране на влагалището и болката при полов акт в огромния процент от случаи, са психогенни. В комбинация с лесни психотелесни опити и дихателни практики, се търсят психичните травми, проектирани в партньора и причиняващи болезнения или невъзможен полов контакт. Когато болезнените психични наличности бъдат проследени и разкрити, със средствата на психотерапията активно се работи по преработката им.

Преждевременна еякулация

Преждевременната еякулация представлява затрудненият контрол над процеса на еякулация – случването му скоро след проникването или дори преди него.

Терапия на преждевременната еякулация

Терапията е комплексна и включва както психотерапия, така и обучение в директен контрол над процеса на оргазъм. Контролът се постига чрез усвояване на комбинация от дишане, мускулни съкращения (така наречените „бандхи“) и фокусиране на вниманието, които пренасочват налягането на оргазма.

Степента на успеваемост при терапевтиране на преждевременната еякулация е висока.


Забележка: Психотерапията на сексуалните дисфункции не включва еротика по време на терапевтичните сесии под каквато и да е форма!

Сексуалното общуване в неговия оптимален вид е част от любовния обмен с партньор. Присъствието на интимния партньор по време на терапевтичните сесии не е задължително, но е силно желателно.

Вашият коментар