Психиатрията като слуга на бизнес – фармацията

Някои факти, споделени от психиатъра-психотерапевт Вълчо Йорданов (добавям и свои изводи и насоки за разсъждения):

Относно реформата в българската психиатрия

Най напред трябва да се започне с обучението. В българските висши училища по медицина, психиатрия се учи само един семестър. За такъв кратък срок, не може да се очаква, че бъдещия лекар ще придобие основни принципи на познанието и начин на мислене в една такава сложна и богата на аспекти специалност, каквато е психиатрията. 

В човешката психопатология има два аспекта: биологичен и психодинамичен. В българските училища по медицина се обръща внимание главно на биологичния аспект. И това е напълно разбираемо. Повечето наши доценти и професори по психиатрия нямат никаква подготовка по психоанализа. При това положение в мисленето на бъдещите лекари се утвърждава мнението, че психиатрията е специалност за лудите. 

В катедрите по психиатрия научната работа е сведена до минимум. Тя е насочена предимно към клиничната психофармация. Това не е психофармакология, нито клинична фармакология. В България почти няма конгрес или симпозиум по психиатрия, който да се финансира от лекарската гилдия. Всичко се финансира от фармацевтичните фирми. Редовите психиатри у нас са бедни хора и това ги прави зависими от фармацевтичната индустрия.
Създадените у нас частни психиатрични сдружения нямат частен характер.

Вълчо Йорданов, психиатър-психотерапевт

Изводи:

  • В обучението по медицина, психиатрия и психология се учат един единствен семестър, с което дори не може да се засегне А и Б от богатството им.
  • В самата специализация по психиатрия, се засягат единствено биологичните, не и психодинамичните/ психотерапевтични факти и процеси.
  • В психиатрията, българската, но като тенденция и в световната, отсъства сериозна научна работа извън биологичното направление, явяващо се нищо повече от корелат, сянка на актуалната психична дейност. А в България дори и такива изследвания в психиатрията отсъстват. Сведени са до ниво тестове, които в сериозната наука се приемат като несериозни – с право.
  • Психиатрията в България, но и по света е твърде, ако не и преобладаващо зависима от фармацевтичната индустрия, финансира се от нея, явява ѝ се дилъров, продажбен придатък…

Заключение: такава, каквато се практикува поснатоящем, психиатрията по нищо не се отличава от тази от преди 120 и повече години. С тази разлика, че вместо пациентът да е заливан с ледена вода, пържен с ток, лоботомиран, затварян в сауни, въртян до повръщане и дефекация и изтезаван механично, е химически дрогиран с вещества, чиято стойност се състои единствено в потискане на симптома (пи това не винаги), не и в решаване на проблематиката. Пазарно свръхпласирани и продавани вещества, които ако на ниво психоза все пак оказват някакъв полезен донякъде ефект, при неврозите се явяват средство за хронифицирането им, за замазване и така за увековечаване на тревожни психодинамики – колко удобно е доживот да поддържаш пациента купувач на продутите си, нали?! Дроги, „научните“ изследвания върху които се контролират и нагаждат отново от същата фармацевтчна индустрия…

Масата от лекари и учени с овнование не приемат съвременната психиатрия за наука. Как би се превърнала в такава наука, но и действително познаващ човешкото психе предмет?

1) При отърваване от господаря си бизнес фармацевт, който я движи като кукла на конци; 

2) При стъпването ѝ на твърдо научна, невропсихиатрична база от щателен рисърч; 

3) При вещата и цялостна подготовка на психиатъра в психологичното и психотерапевтично познание и умения (което само по себе си отнема 10-на години отвъд или успоредно с биологично ориентираната подготовка). Тоест, при сливането на психиатрията, психологията и психотерапията. Това автоматично означава, че от друга страна в обученията по психолоия е нужно да се изучава и много повече медицина, отвъд невронауките, които и сега се засягат в добрите психологични програми. 

4) Отварянето на психиатрията, психологията и психотерапията за по-широките, духовни и цялостни принципи и закони на битието, без които психиката е имбецилно разглеждана единствено като страничен еволюционен продукт на неврохимичните и електрични нервни процеси!

Вашият коментар