Обучение в Естествена Психотерапия – някои параметри

Уговаряне интервю за записване:

0887114646: Орлин Баев, mail: orlinbaev@gmail.com

0878992774: Евгения Карпулска, сътрудник в естествена академия; karpulska@gmail.com

Информация относно фактура: v.demirova@terra-fidei.com (за данни за фактура: егн и три имена), Виолета Демирова, счетоводител.


От Октомври 2022-та година, е планирано начало на обучение на трета група в Естествена Психотерапия. Четири годишно обучение, съобразено с най-високите международни стандарти. Предстои оповестяването на точните времеви параметри на обучителните модули за всяка от 4-те години, както и на основната им съдържателна структура. Предвиждат се и гост-лектори, обучаващи в: когнитивна наука, психиатрия и психопатология, психофармация, невронаучна база на психопатологиите, ендокринология и психопатология, детска психопатология, хранителен и спортен режим, закаляване и психично здраве, сравнително религиоведение и митология, авангардни нлп и краткосрочно терапевтични технологии, партньорска терапия и др.

Кои са основните обучителни модули в Естествена Психотерапия (ЕП)?

 • Структурни принципи в Естествената Психотерапия: 2 модула
 • Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул
 • Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси (Естествена когнитивна психотерапия 1): 1 модул
 • Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 3 модула
 • Естествена Хипнотерапия: 12 модула
 • Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 6 модула
 • Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул
 • Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул
 • Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул
 • Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул
 • Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул
 • Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 2 модула
 • Работа със сънища.
 • Сравнителна митология и религия.
 • Приказкотерапия.
 • Индивидуални и групови системни констелации.
 • Психотерапевтични симулации (практика), като част от обучението.

Гост лектори:

 • Психиатрия и психопатология – доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 • Психофармация – доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 • Индивидуални и системни констелации – Катюша Павлова: 1 модул
 • Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве – Даниел Чутров: 1 модул
 • Неврология, ендокринология, психопатология и психично здраве: доц. д-р Стоян Везенков, невроучен.
 • Психоанализа – доцент д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
 • Сравнително религиоведение и митология – Александра Найденова: сравнителна религия, психолог – юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 • Архетипен анализ и тълкуване на сънища – Валентина Христова, юнгиански и позитивен психотерапевт.: 1 модул.
 • Приказкотерапия – Валентина Христова.
 • Партньорска психотерапия – Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
 • Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии – Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул

Модулите се реализират ежемесечно, по един или повече уикенда всеки. В съботите между 17 и 20ч., се провежда група за личен опит. Два пъти годишно, се предвиждат 3 или повече дневни работилници (в зависимост от световната ситуация).

Кои са препоръчителните качества за обучение в и практика на Естествена Психотерапия?

 • Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие
 • Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет
 • Способност за извършване на ядрени аналогии между отдалечени домейни и синтезиращо съвместяване на привидни противоречия
 • Вътрешно първенство на духовността като източник на всичко смислено в приключението на живота
 • Здраво стъпване на научната логика
 • Вдъхновена любознателност
 • Автентична спонтанност (забележи – не импулсивност, а спонтанност)
 • Изстрадана, смирена мъдрост, идваща от богат и нелек личен опит в житейския път
 • Способност за трансферно удържане в терапевтичния процес, самообладание
 • Преживяване на психотерапията като призвание
 • Постоянно себеусъвършенстване, преживелищно учене и равитие
 • Следване на пронизващ цялото същество себеактуализиращ вътрешен заряд
 • Висока мотивираност
 • Здрава дисциплина
 • Любящо търпение при систематична и неотклонна упоритост
 • Преливащо творчество, проявявано индивидуално като писане, ораторство, танц, рисуване, визуални изкуства и др.
 • Известен вкус към психотеатъра и актьорското майсторство

Подробности за обучението

Четири годишният курс представлява следдипломна специализация и включва: теоретична рамка, практика насочена към конкретна проблематика и реална ефективност, групова работа и периодични тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж (400 часа), дипломна работа и финализиращи изпити.

Школата обучава в професията Естествен Психотерапевт, като подготвя специализантите си в стратегически качествена теоретична панорама, преливаща се в прагматично ефективна психотерапевтична практика.

Обучението е подходящо за специалисти или студенти психолози, лекари, когнитивни учени, дентисти, здравни специалисти, социални работници, специални педагози, логопеди, за завършили хуманитарно насочени дисциплини и помагащите професии. Сертификат в професията Естествен Психотерапевт се издава след успешно завършване на обучението, представяне на качествена дипломна работа, преминаване през финалните теоретичен и практични изпити, клиничен стаж и покриване необходимите часове работа под супервизия. Допуска се успоредно университетско и в школата по Естествена Психотерапия обучение.

Изучаването, а още повече практиката на професията Естествен Психотерапевт са подходящи за личностово зрели, характерово интегрирани, емоционално стабилни и адекватно социално присъстващи индивиди. Обучението не е препоръчително за преживяващи психоза или маладаптивни характерови акцентуации, личностови разстройства, характеропатии. По време на четирите учебни години специализантите периодично се явяват на интервю, удостоверяващо характеровата годност за продължаване на обучението.

Личен опит

За личен психотерапевтичен опит се приема участието в индивидуалната психотерапия, груповата психотерапия и работилници. В Естествена Психотерапия, изискваните часове личен опит, са 400. Часовете лична психотерапия и супервизия варират индивидуално, при задължителен минимум съответно от по 150 часа. По преценка на обучаващите, могат да бъдат препоръчани допълнителни часове лична психотерапия и работа под супервизия.

Обучителен хорариум

Международните стандарти за обучение в така изискващата психотерапевтична професия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от предходното университетско образование по психология, медицина или друг специализиран курс по психотерапия, а останалите се покриват и надхвърлят от обучението в ЕП школата.

Финансови параметри

Годишната обучителна такса в Естествена Психотерапия е 2200 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса.

Банкова сметка:

IBAN: BG09STSA93000027180492 , BGN (лева), дск

BIC: STSABGSF

Естествена Академия ЕООД

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД: ОБУЧЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ


Горният текст вероятно ще бъде допълнително разширяван и детайлно специфициран.

Вашият коментар