Неприлепнала свързаност

Добри приятели, любящо партньорство, професионални цели, творчество, свързаност с Бога

Обратното на пристрастяването не е независимостта. Или поне не само. Обратното е свързването с другите. Качественото свързване с хората, задоволяващият живот, пълен с приятели, дълбоко удовлетворяващо партньорство, цели и следването им от смисъл и сърце, обичта и доверието!

По време на войните войниците масово са вземали огромни дози хероин. След завръщането им, 95% от тях нямат дори абстиненция, нито пък трудности със спирането му, когато имат удовлетворяващ личен, приятелски и професионален живот!

В болниците и понастоящем, след тежки операции се дава същият опиоид като уличния хероин, но далеч по-силен и изчистен, при това в стабилни количества. Няма случаи на пристрастяване, когато човекът е обгърнат с грижа и обич, приятели, роднини и обичащ партньор.

Какъв е пътят за справяне със зависимостите тогава? Свързаността. А тя е другото име на любовта. Свързаност с партньор, приятели, семеен кръг, колеги, клиенти, цели, смисъл, с Бога!

Първо, човекът е нужно да осъзнае порочността на зависимостта си разумно. 

Второ, да се свърже с подсъзнанието си, да го преубеди медитативно/ хипнотично в това, че има по-добри начини за задоволяване на нуждата от свързване (орална празнина), която наркотикът/ пиенето/ хазартът и т.н. чрез един вид „късо съединение“ илюзорно дават… Да се свърже съзнание с подсъзнание, за да се убеди подсъзнанието, че нуждата от власт и щастие може да бъде много по-чудесно задоволявана чрез социални контакти, професионално развитие, смислено творчество, любящо партньорство, кръг от единомишленици. 

Тогава, трето, това преубеждаване става естествен процес, превръща се в част от човека, в естествени, медитативно присъстващи все по-дълбоко убеждения, преобразували старите за зависимостта.

Така естествено, човекът поведенчески реализира нуждата си от общуване, единство, обич! Отвътре навън! Тоест, сам намира контакти, съмишленици, партньор, реализация, включва се в социална среда или създава своя.

Ако още от началото на справянето с пристрастяването си има късмета да бъде поставен в обичаща, подкрепяща, приятелска среда, да попадне на любящ партньор, процесът по справяне е още по-лесен. Когато е искан, разбира се, Защото личната мотивация, желание, разбиране, работа, са най-важните!

Вашият коментар