Невро Лингвистично Програмиране (НЛП) при натрапчиво мислене (rumination)

Невро Лингвистично Програмиране (НЛП) при натрапчиво мислене (rumination)

Натрапчивото мислено предъвкаване е свързано със стремежа ни за свръхконтрол над нещата. Често се съчетава с натрапчиви образни, изпълнени с тревожна напрегнатост мисли. Ето един скромен метод от невро лингвистичното програмиране, който може да изиграе положителна роля в процеса на овладяване на мисленото предъвкване:

1) Чувай вътрешния си диалог в главата си звуково. Сега усили височината му. Сега я намали. Промени тембъра – по-тънък глас. След това по-дебел глас. Сега по-бавен. Още по-бавен. Провлачен глас – силно провлачен. Сега направи мислите си с женски глас. Сега същите мисли с мъжки. Играй си, сякаш имаш дистанционно за тях, което е във вниманието ти! Направи ги дрезгаво звучащи. След това тихи. Още по-тихи. Много тихи, едва чуващи се – шепот. Прави го на игра. Отпусни контрола – просто игра, на шега!

2) Промени заедно със звука и цвета им – сменяй го във въображението си!

3) Увеличи разстоянието между думите, после го намали. Сега още повече го увеличи пространството между думите. Остани за малко в тишината. После скачай безразборно от тази дума мисъл на друга дума мисъл, напълно безсмислено и произволно. Разбъркай словоредна на мисълта – на шега, на майтап.

4) Заедно с думите-мисли, които сега чуваш в съзнанието си ги свързвай с образи за всяка дума – каквито и да са мислите-думи, с всяка виждай ярък образ – просто някакъв – може да е съответен конкретен спрямо мисълта, може и по-абстрактен като цвят, форми и т.н. Докато променяш звука, темпото, тембъра и словореда на мислите, едновременно с това си поиграй с промяната на образите, които създаваш заедно с тях. По-цветни, след това по-бледи, по-близки, по-далечни – нека са в движение като филм вместо застинали като снимки.

5) На игра се стреми да забавиш темпото, да направиш звука на тези мисли по-бавен и проточен, отпуснат и спокоен, като пускаш контрола и си разрешаваш да оставаш в безсмислено сменения словоред. В същото време образите се стреми да бъдат все по естествено възникващи, по-бавно движещи се и спонтанно променящи се – на игра!

6) Чувствай миризмата и вкуса на мислите, пипни ги с вниманието си и променяй на шега тези миризми и вкус и усещания. В началото могат да бъдат каквито и да са – дори неприятни и т.н. – това са само мисли, нищо повече!

7) След време лекичко и безусилно, с лекичко побутване на вниманието променяй звука на мислите към все по-мелодичен и бавен, образите към все по-светли и радостни, вкуса, мириса и допира до все по-приятни. Словореда след като си си разрешил да е объркано разбъркан, след като станат приятни мислите, спокойни и бавни, пак го събери нормално и естествено.

8) Все повече насочвай вниманието си там някъде между тази дума мисъл и другата при все по-бавно и мелодично и приятно вътрешно мислене говорене. И бавно и безгрижно, отпуснато и неусетно увеличавай паузите между мислите думи, като си разрешиш да се отпускаш в тези паузи в блажен покой за все повече мигове!

9) Тегобните забързани напрегнати мисли пак ще искат да се връщат – не се бори с тях, но пак работи с тях по горната методика докато се променят неусетно.

10) Работи и директно с чувството – с тегобното напрежение, заедно с всичко друго! Усили го нарочно. После отпусни вниманието си в него. После виж цвета на това чувство, пипни го, усети миризмата му, чуй звука му, основната му вибрация и ноти. Къде се намира в тялото предимно чувството? Сега на шега завихри образа на цвета му там където е то в тялото, промени го в друг, по-мек и благ цвят, лекичко намали и увеличи и пак намали звука му и промени нежно и безусилно мелодията му в по-бавна и по-бърза, а после в по-спокойна и галеща. Цвета в ясен и някак си нежно успокояващ също, а миризмата и вкуса и допира до по-приятни. Старото чувство пак ще се връща – отново на шега си играй с него, докато промени свойствата си до релаксирано приятни, светли и радостни!


Пробвай работата с мислите, после с чувството. А после заедно всичко едновременно – но абсолютно на шега, като осъзнаваш пускането на контрола и хумора в отпускането!

Забележка: горните техники могат да бъдат ползвани безопасно и по най-добър начин под вещото ръководство на психотерапевт! Единствено и само под ръководството на психотерапевт!

Вашият коментар