Мъдростта на Учителя – Гуру Йога

Ключов алгоритъм: 

1) Намери своя начин за потъване в средно дълбок или още по-приятно дълбок транс. Някои хора предпочитат първо да отпуснат тялото, а след това ума, други да успокоят дишането, като и тялото и умът го следват и се отпускат във все по-спокойно състояние. Трети ползват кратка молитва – котва за релаксираното им, спокойно доверие, или пък пренасят съзнанието си в тяхното сигурно, защитено и уютно място на хармонията им, където все по-дълбоката релаксация залива с блаженството си. Четвърти се свързват с духовния си Учител, абсолютно доверявайки се в мъдрото му присъствие. Можеш да ползваш този или друг метод за бавно или все по-бързо потъване в радостна релаксация или пък, просто да си спомниш състоянието на дълбок транс, в което много пъти си бил и го пренесеш в тета вълните на невралната си активност сега.  

2) Почувствай енергията на духовния си Учител. От нея може да изкристализира образът на тялото, в което е или за последно е бил на тази земя. Усети колко реална е тази свързаност и живо е присъствието му. Аз не знам дали искаш да му се довериш изцяло или да разрешиш на вдъхновението, течащо сега през сърцето, да насити смисъла на битието ти. Когато смирено чуеш словата му, знаеш че той винаги е бил с теб. Да, редом с теб, духовният ти Учител – твоят най-добър приятел. Единствено облаците на илюзиите ти могат да те накарат да го забравиш. Но, дори и тогава, той е с теб, до теб. А, разсейвайки ги със слънцето на мъдростта, общението е така силно и взаимно, нали?! Сега знаеш, че случайности няма, не е имало и няма да има, а всяко случване, добро или друго, е най-подходящото за теб, във всеки миг от пребиваването ти в земния тренажор – училище. Така поглеждайки живота си като на длан, всичко се насища с особен, любящ смисъл, надхвърлящ обособената бинарност на земната преходност, до недуалното познание на духа ти. А кой си ти, ако не той?! 

3) Пренеси се в състояние на безсмъртна същност, душа, там в онази небесна стая, преди раждането си. Виж как избираш общите параметри на предстоящия ти живот. Да, този земен живот. Твоят Учител наблюдава и те напътства. Красиво е да погледнеш сцената на земния театър от такава любомъдра висота, нали?! Да, ти с помощта на Учителя си, сега избираш най-подходящата за теб партньорска двойка – родители, основните си житейски цели, посоки, главни случвания, призвание. На свободната ти воля и предстои да изкове детайлите на житейския ти път. Колкото по-синхронираща е тя с житейския ти план, толкова повече свобода имаш.  

4) Постоянно чувствайки присъствието на Учителя си, интуитивно бързо премини през целия си земен живот, сега насищайки го с прошка, благодарност, учене през призмата на духа си, което обединява житейските противоречия и противополюси до опита на сърдечната ти чаша. Премини с естествена лекота през деветте месеца в утробата на мама, раждането си, първите месеци и години… до настоящия момент от живота си. Спомените остават същите, но възприятието и чувството за всичко се променя до силата на любящата ти мъдрост. Някои моменти ще задържат повечко вниманието ти – насити ги с особеното присъствие на безкрая си. Няма зависимо привързване към удоволствието, нито мазохистично закачане за болката. Но няма и бягане от тях. Вместо това, виждайки битието през силата на любовта си, през смиреното притихване на социалните, его сугестии, всеки миг от житейската ти преживелищност се окрасява в багрите на естествената ти мъдрост.  

5) Излъчи напред в живота си виделината на постоянната молитва, на тази свързаност с Бога, която прави всяка мисъл, чувство и поведенчески акт в живота ти смислени. Почувствай Учителя си като жива връзка между земната ти преходност и Бога. Благодарейки на Учителя си от все сърце, нека присъствието ти в света носи благословията на Бога!

Вашият коментар