Медитацията и мозъчните вълни

MIT neuroscientists have shown that people can enhance their attention by using neurofeedback to decrease alpha waves in one side of the parietal cortex.

Controlling attention with brain waves
Study shows that people can boost attention by manipulating their own alpha brain waves.

(По-долу коментирам статията от линка)

Научните изследвания показват малки частички от една много по-голяма картина. Когато изследванията продължават в течение на десетилетия и повече, пъзелът започва постепенно да се нарежда. Нерядко се оказва, че проучванията стигат до отдавна познато през преживелищна феноменологичност познание. Или, както популярно се казва шеговито: „Когато учените след много десетилетия изкачване достигнат върха на научното си постижение, се оказва, че по вършинното плато след него, отдавна са насядали огромни групи теолози, разискващи вече познатото им.“…

Вниманието и алфа вълните. Популярно (Силва метод и др….), алфа и тета вълните са свързвани едва ли не с вълшебство… В това изследване се оказва, че повишеното внимание е свързано обаче не с преобладаващото им присъствие в честотната лента, а със супресирането им. Науката работи „на парче“ – на малки парченца, както вече споменах. Но, много ценни такива. И е стабилна основа.

Изследванията на медитатори показват,че силно фокусираното внимание, е свързано с гама вълните – тези над бета. В същото време, дълбоките медитативни състояния се свързват с тета и делта вълните (осъзнатото присъствие в съня без сънища – т.н. състояние турия). Получава се привидно противоречие. От една страна повишеното внмание изисква свръх и над будност (гама вълни), а от друга, дълбокото себепознание е свързано с противоположния край на честотния спектър (делта вълните).

Личният опит в осъзнатото творческо фокусиране и прозиране (медитация), преодолява противоречието чрез феноменологичен, интроспективен опит, свързващ научните податки с качественото, вътрешно познание. Получава се следното – докато мозъчните вълни в дълбока медитация се забавят, се случва буквално съзнателно проникване в сънуването (тета), както и блажено разтваряне на вътрешния диалог и образност, при едно обаче много будно съзнание – тета до делта, едновременно с гама вълни. Един вид, кръгът на познанието се разширява както „надолу“, така и „нагоре“, едновременно. При това медитативно разширение, алфа и бета вълните (разсеяното отпускане и вътрешният диалог) присъстват значително по-слабо в честотния спектър. Това казвам през опита си в медитацията, съединен с научните данни.

Далеч съм от мисълта, че това ще бъде прочетено от мнозина…

Вашият коментар