Майсторска хипноза и клинична комуникация

Хипнозата е преди всичко доверие между клиента и терапевтa!

Д-р Тодор Първанов, психиатър – психотерапевт

Много точно казано. И не само хипнозата, а психотерапията и клиничната комуникация като цяло са доверие между терапевт и пациент/ клиент. С времето практика аз виждам примерно колко обслужващa натрапени очаквания е ритуалната хипноза „затвори очи и т.н….“ Ползвах я постоянно много години. Майсторската хипноза обаче се случва без въобще да е спомената думата хипноза, в процеса на самия разговор и наистина е преди всичко дълбоко спечелено доверие. Доверие, предавано през сливане на терапевта с енергията, емоциите, менталността (разбиране) на човека – т.н. рапорт. Дали ще го наречем Ериксонова/ разговорна хипноза, вълшебство в общуването или просто майсторска клинична комуникация, но – това е истинската хипноза. Другото е ритуал, задоволяващ очаквания, сугестирани от Холивуд, а не идващи от реален опит с резултатна психотерапия. Доста скучен ритуал между другото – човекът срещу теб е със затворени очи, мълчи или едва едва смотолевя нещо… Не че няма мястото си – прилагам го, но с времето малко по-рядко и както казах, майсторската клинична комуникация и хипноза се случват без да са обявявани и по време на самия естествен комуникативен акт! А са майсторкси, защото изискват по-голям енергиен ресурс, повече знания и умения, както и едно искрено обичащо сърце!

Вашият коментар