За Естествената Йога – накратко

Що е естествена йога?

Естествената йога е интегративна и холистична йога система. Интегрира познанията и практиката ми от християнската (по съществото си, бхакти), индийската (бхакти, джнана, карма), китайската (даоска) и тибетската (будистка) йога. Цялостна (холистична) е, понеже отвъд интегративния вектор отдолу нагоре, в същността си представлява проява на духа на времето, на учението на всемирното братство такова, каквото понастоящем резонира с принципите и вибрацията на любовта, мъдростта и истината (вектор отгоре-надолу).

В естествената йога ползваме най-ценното от старите йога системи, но холистично прилагаме в съответствие с качествено различните съвременни условия и пулс на духа. Терминологията взаимства от християнската, санскритската, тибетската и даоската, но плавно се прелива в понятийния апарат, специфичен именно за естествената йога.

В подготвителните практики понятията кундалини, пранаяма, нидра, нлп и хипноза, надиси, меридиани, прана, крия, канали и т.н., се запазват, но в същинските „стъпала“, бхакти се преобразува в благуване, пратяхара в оттегляне, джнана дхарана, дхияна (випашяна) и самадхи самаяма, преминават в стъпките смълчаване, безмълвие, виделина и Боготишие. Дхарма йога, в Богодействие.

В същността си, естествената йога представлява проява на ядрените принципи на всемирното братство и Богочовека: на любовта, мъдростта и истината. Екстазното благуване съдържа и проявява любовта. Смълчаното безмълвие, провеждащо виделината на бодхисатва природата, изявява мъдростта. Боготишието и Богодействието въплътяват свободата на истината в ежедневието.

Подготвителни практики

Като встъпителни практики, в естествена йога ползваме лекционното, мотивационно говорене по теми, касаещи вътрешната и житейска пътека, кундалини йога, даоски ней гун/ ци гун практики, пранаяма, йога нидра (нлп и хипно, трансови прийоми), телесни динамични и статични позиции и упражнения, психотерапевтични методологии като работа с вътрешния диалог, парадоксална интенция, психотелесни практики, динамично медитативни движения и т.н.

Важно е да се отбележи, че макар и естествената йога да представлява силен психотерапевтичен инструмент, когато се практикува в контекста на една цялостна психотерапия, сама по себе си в никакъв случай не замества психотерапията. Фокусът ѝ е в Себереализацията. Неподходяща е за лица с психотична продукция или остра форма на характеропатия.

Същински практики

Всяко от следващите „стъпала“ съдържа в себе си целия йога път, практикуван през специфичния му фокус. Въпреки това, налице е условна градация от постъпателна практика, водеща до целта на йога – сливането с божествената, бодхисатва природа, едно с Бога.

Благуване

Благуването е еквивалент на бхакти йога пътеката. Активно ползваме молитва, формули, сърдечния пламенен устрем и екстазното, през чувството, сублимирано до любов вдъхновение. Благите молитвени думи реструктурират психотерапевтично мисленето, позволяват на любящия Богопоток да протече и трансформира страхове, страсти, печални тегавини и житейски казуси, в живото присъствие на Боголюбието, носещо благодатта, изпълваща всеки душевен квант с преливащия, творчески смисъл.

Смълчаване и Безмълвие

Смълчаването е тъждествено с дхарана, а безмълвието, с дхияна/ випашяна.

Някои автори невежо противопоставят двете. Не – едното води до другото. Смиреното смълчаване кара ума да притихне, фокусиран в точка еднонасочено. Съсредоточаването може да бъде в медитативното, все по-финo дишане, в разстоянието между тази и другата мисъл, в простичка техника, във вътрешното енергийно тяло и дори, във външен обект. 

Преживелищното усещане е за концентрирано конвергиране около вътрешна точка, около която се появява все по-нарастваща окръжност от особено, надментално и мъдро прозиране – безмълвие. Безмълвието е изцяло свръхсъзнателен, надментален феноменологичен опит, постепенно водещ до ясното осъзнаване на вътрешната същност, тялото от виделина, бодхисатва природата.

Виделина

Тяло от виделина, божествена същност. За разлика от подготвителните практики, при които с помощта на ума жизненият поток се циркулира през енергетичната система, тук умът е смълчано обезмълвен, а идентификацията с виделинното, бодхисатва тяло, е въпрос на разширена, надментално-естествена съзнателност, нежели на ментален напън.

Постепенно самосъзнателният център все по-уверено се прехвърля от телесната его идентификация, в любомъдрата виделина на бодхисатва идентичността.

Боготишие и Богодействие

Боготишието включва всички предходни етапи, а Богодействието е проявата на йога, на сливането с Богочовека, във всяка най-делнична рутинност. В Боготишието вече не е нужна формална практика на молитва и медитация. Малкият човек е станал Богочовек, огън тъждествен с пламъка на Бога.

Повече за естествената йога и пътя на достигането до нея, в блог страницата ми „Естествена медитативна/ йога психотерапия“.


Начало на практиката на Естествена Йога: 27-ми март, 2019-та год., 19ч. Всяка следваща сряда, от 19 до 22ч.

Структура на занятията:

  • Мотивираща лекция по тема.
  • Подготвителни практики.
  • Йога нидра.
  • Благуване.
  • Естествена йога – смълчаване, безмълвие, виделина, Боготишие, Богодействие…

Редовната практика, е шперцът към йога, единяваща с Бога!


Орлин Баев, йога преподавател

Вашият коментар