Естествена Хипнотерапия – лечебни записи

През пролетта на 2011-та година започнах да водя група йога нидра (хипноза и нлп). По молба на участниците, като на шега започнахме да правим записи на хипносесиите. Групата не след дълго прерасна в по-цялостна психотерапевтична, но със записите на хипнотичната част от нея продължихме. Натрупаха се доста сесии. Реших, че на 108-мата, което е свещено число от изтока, ще спра. Спрях със записите, но за малко. Хората ме помолиха да продължа – направих втора серия от 108 записани сесии, а по-късно и трета – 324 записа хипноза и нлп, оформени в три плейлиста от 108 сесии. Записването на тези 324 сесии отне точно 10 години – без бързане, бавно и спокойно. Когато приключих и с третия плейлист от 108 сесии, седнах пред екрана и систематизирах записите тематично в отделни възпроизвеждащи списъци (плейлисти). Във всяка от сесиите са вложени немалко ноу хау, искрена сърдечност и хипнотерапевтични умения, водещи в целебна посока. 

Ето плейлистите:

Първи плейлист от 108 сесии

Втори плейлист от 108 сесии

Трети плейлист от 108 сесии

Тематични подборки, съставени от трите горни плейлиста:

Самоувереност (313 есии) – Сесиите са подходящи за:- Търсещи автентичната си самоувереност хора. – При трансформирането на социална тревожност в социална самоувереност, като част от по-цялостната психотерапевтична пътека. – При работа с тревожни разстройства: паническо, генерализирана тревожност, хипохондрия и т.н. – За акордиране със смисъла.

Приказна хипнотерапия (22 сесии) – Метафори, аналогия, пренос на смисъл, нлп технологии. Приказно хипнотерапевтичните сесии са подходящи като инструмент при мотивация за тониране с принципите на живата, разумна природа. Чудесно помощно пособие са при работата с тревожни състояния, като спомагателна самостоятелна работа, присъединена към основния психотерапевтичен процес, провеждан при вещ в уменията терапевт.

Лекуване родови травми (28 сесии) – Лекуване на характера, а оттам и съдбата – с любов, разбира се!

Зависимости (10 сесии) – Сесиите са подходящи като помощен инструмент при следването на една по-мащабна био-психо-социална пътека по справяне със зависимостите.

ОКР  (32 сесии)- Справяне с ОКР – сесиите се ползват като помощна практика, на фона на основната работа с вещ в динамиката на обсесивно компулсивното р-во психотерапевт.

Молитвослов  (71 сесии) – Сесии, включващи психотерапевтично реструктурираща мисленето, чувстването и възприятието молитва, молитвено отношение и трансперсонална настройка и визия. Подходящи са както при желание за подобряване качеството на живота, така и като помощ в пътя на трансформацията на тревожни състояния, като част от по-цялостния психотерапевтичен подход.

Водена медитация (235 сесии) – Медитативно/ съзерцателно ориентирани сесии хипноза и нлп. Подходящи за личностно развитие, като помощ в пътя на преодоляване на тревожни състояния (като част от по-цялостната психотерапевтична преработка).

Овладяване на гнева  (8 сесии) – От гняв към самообладание! 

Автор на хипносесиите и съставител на плейлистите: Орлин Баев

Вашият коментар