Единство

Ключов алгоритъм:

1) Спри ума! Наблюдавай как усилията ти постепенно утихват и от фокусиране преминават в релаксирано регистриране на възникващите мисли и поражданите от тях чувства. Възникване, но и непривързаното им пропускане. Нито борба с тях, нито бягство. Просто осъзнаването им, без разлика дали са образни, звукови, езикови, без разлика дали съдържанието им е „добро“ или друго. Няма оценки, няма категоризации. Спокойно съзерцание. Забележи как и тялото започва да се отпуска, да изчезва и дъхът да става все по-фин, незабележим, медитативен, докато започнеш да осъзнаваш самата тъкан на ума, отвъд мислите, чувствата и тялото. 

2) Оставайки в тишината, осъзнай как нещо се случва. От свързано с мислите, чувствата и тялото си его, което се опитва да наблюдава себе си, ставаш наблюдател, част от една всеобемна, космическа реалност – случва се качествен скок. Ти осъзнаваш себе си като безкрая от божествен потенциал, който наблюдава малките човешки механизми. Тогава започва чудото. В православието го наричат съзерцание на таворската светлина. В йога – самадхи. В дзен – сатори… От позицията на това божествено съзнание, част от което сега си, осъзнаваш свързаността си с всичко живо, потока на живота, мъдростта, любовта и съзнателната закономерност на божествеността. Съзнаваш, че хорското съзнание, включително на т.н. наука, е спящо, малко, една от милионите възможни гледни точки. Знаеш със сърцето си… В необятността на вдъхновената, фина радост, си част от Твореца – не на думи, но живееш това познание преживелищно. Преживяваш извора на творческите си импулси, все още неконкретизирани, а като наситена, пълна с хармония енергия. 

3) С течение на времето не ти като малка личност медитираш, а Ти като осъзната част от безкрая, превръщаш целия си живот в част от медитацията, от потока на Бога. Тогава в живота си се превръщаш в творец, независимо в коя област се изявяваш. Съзираш идеи и възможности за случване на реализация там, където другите виждат само трудни невъзможности. Живееш силно, с предприемачески дух, хранещ се н еот его амбиции, а от потенциала ти от неограниченост! 

Забележка: горните редове, които излагам като ключови стъпки, понякога изискват месеци и дори години и десетилетия на упорита медитативна практика за случването си. Но, любящата свързаност с Бога е най-естественото и близко до всеки преживяване. Не то е трудно, а откъснатостта на съвременния човек от законите на Живота, на Дхарма, е голяма…

Вашият коментар