Ден на логопедията. С благодарност към Маргарита Станкова

Сега разбрах, че днес, 6-ти март, е ден на логопедията. Една чудесна специалност, която работи с говорни нарушения, афазии, агнозии, апраксии (неврологични разстройства) и др.

За мен, като пе-пелтек, срещата ми с Маргарита Станкова – лекар, психолог, логопед, бе повратна точка в живота ми. Имах не повече от 5 лични срещи и две три групови с нея. Но, не броят, а качеството на живата ѝ сърдечност, човечността ѝ, ме накараха да почувствам ползата от логопедичните техники и да ги практикувам. Продължих с наситена, много интензивна поведенческа работа по себепредизвикване, в комбинация с опитността ми в медитацията. 

Няколкото срещи с Марги и около три години самостоятелна работа, бяха ключови в това да ме превърнат от човек, неумеещ да каже малкото си име, в обичащ да говори и бъде слушан… 🙂 Заеквах силно, до степен почти пълна неспособност да говоря, от 5 до 35 годишен. Оказа се, че мощната мотивация и вяра в Себе си, могат да прокарват нови мозъчни пътечки и лекуват неврологични дефицити, каквито присъстват при наследственото неврогенно заекване…

Няма случайности в този живот. Преди 12 год. се върнах от Канада и цъфнах в канцеларията по психология в НБУ. Марги Станкова бе директор на програмата. Не знам какво видя в мен, при положение, че малкото думи, които казвах, бяха по една минута време за всяка, с всички тикове, мигания и кошмар на пелтека. Бях (и съм, естествено 🙂 ) една година по-голям от нея. Маргарита ми се довери, гласува ми доверие, разреши ми да взема 4-те бакалавърски години за две. Правех го с лекота, почти без усилие – някакси житейският ми опит резонираше с теориите и сите постановки в психологията – попивах както жаден пустинник оазисна вода. 

Маргарита Станкова помогна не само на речевата ми дисфункция, но на живота ми въобще. Както прави всеки роден да помага!

Благодаря, мила Маргарита! Честит празник на логопедията!

Вашият коментар