Градираща групова комуникация и терапия при социална тревожност

В какъв социален сетинг, къде човек със социална тревожност може да работи активно по преработката на страховете си в самоувереност?

Естествено поведенческо себепредизвивкане в социална комуникация:

 • Лична психотерапия – води се от психотерапевт, опитен в работата си.
 • Група за тревожни разстройства – това и другите три случвания по-долу е добре да се водят от психотерапевта, при когото ходите на лична терапия. Ако той не провежда такива, е добре да ви препоръча колега, на когото може да се доверите. Такъв, който споделя методологичните и принципни виждания за цялостния терапевтичен процес, за да няма объркване и излишни, отклоняващи противоречия.
 • Група за социална тревожност.
 • Група за социални умения.
 • Периодични тематични уъркшопи – дву, три, пет и повече дневни – уъркшопите са изключително наситено и силно преживяване. За тях сте готова след вече премината известна лична и групова работа. 

 • Група за реторика и дебат – има такива примерно към студентски съвет на университетите. Безплатни и отворени са за всички желаещи. 
 • Toast masters group – международна общност за трениране на презентации, в която събирането е два пъти месечно, на английски. 
 • Група за майсторско, харизматично и магнетично общуване – нлп, master mind group.
 • Група за актьорски умения – защото целият живот може да бъде видян като една обучителна игра за духа ни. Игра, в която присъстваме, за да съберем зърната на опита в сърдечната си чаша. 🙂 .
 • Йога на смеха – смехът е изключително лечебен, а изкуството да се вземаш на несериозно и шегуваш със себе си, есенциално. Тогава егото става все по-смирено леко, а духът ни все по-силен и автентичен. 
 • Преминаване на НЛП тренинг –  практическо и майсторско ниво.

Още: групи за танци, йога, спорт, тай чи, школи за развиване на дадени умения и годности (езици, професионални умения и т.н.), в които се получават добри приятелски кръгове, комуникативна среда. 

Горните групи ви подготвят за себезаявяващо себепредизвивкане, премахващо поведението на избягване и отлагане в ежедневието: в работата, у дома, в приятелски кръг, във формална и неформална комуникация, навсякъде! 

В горното изложение на групи, както може да бъде видяно, има известна градация – започва се с индивидуална психотерапевтична работа, която постепенно се разрежда и преминава все повече в групова, като кулминацията е в няколкото годишни работилници (workshops), провеждани от терапевта ти. 

В хода на случване на споменатия процес, постепенно добавяш от следващите групови занимания. Сам ще почувстваш оптималната натовареност на графика и вътрешния капацитет на „поемане“, на психична преработка на изживяваното в групите. Общо взето, колкото по-интензивно и в повече групи реално имаш ресурс да участваш, толкова по-бързо се наблюдават трайни промени, но максимата „бързай бавно!“ важи също толкова. Нужни са малки, но постъпателни и постоянни стъпки. При социалната тревожност резултатите не са твърде бързи, но когато е следвана нужната посока и последователна, мотивирана и неотклонна работа, промяната е сигурна и стабилна!

Вашият коментар