Велкоме у ВулгаристанЪ

Зад откровената вулгарност стои вулгарно откровена реалност. Вулгаристан – страната на битите пасивно агресивни песове, самовързани от собствените си мазохистични синджири към социопатните си садистични господари…

Мазохистът си иска садиста, възхищава му се, така се държи, че да си го намери, възпита и подхранва, за да задоволи пасивно жертвените си пси сценарии.

Нарцистичните социопати от парламенто, та през социостазно метастазиралата психопатия на всяко по-долно ниво, садистично убиващи татковината… Причина ли са или следствие от пасивно автоагресивния народ, с преклонена защото сабя не я сече главица, докато вече е самоотсечена…

Вашият коментар