Благодаря, професор Бернаскони

Да бъда свободен,
докато и ти си свободен.
Да се виждам
и да те виждам.
Да бъда със,
не вътре в твоето Аз!

Валдо Бернаскони

Благодаря от сърце на професор Бернаскони за насоките и идеите! Благодаря му, че ми честитеше всеки рожден ден. Благодаря му, че си говорехме за принципите на психотерапията. Благодаря му за насочването лично и идейно. Както се случва при повечето качествени творци, иновативността му плашеше статуквото на системата. Вилхелм Райх, неговият учител, бе унищожен в затвора, а той самият, низвергнат и рестриктиран … Защото високото творчество е разбирано след десетилетия и столетия, когато съзнанието на масата съумее да го види …

Благодаря, професоре!

Вашият коментар