Благодарност

Благодарността е дреха на любовта. Тя е най-красивият извор, от чиито води можеш да заситиш жаждата си за живот. Само човек, който благодари, може да живее.

Човек, който не благодари, няма нито бъдеще, нито настояще. Той е парче скала раздробена от играта на съдбата. Той е изсъхнал лист откъснат от дървото на безлюбието и понесен от ветровете на безверието. Той живее в сянката на радостта. Неблагодарността му е повей от грешките на миналото и безмислието на настоящето.

Какво да правиш с раздробените скали, изсъхналите листа и сенките на миналото, които те смущават? Остави ги в ръцете на благодарността, обгърни ги с мантията на обичта и те ще се превърнат в скъпоценни камъни и пътеводни знаци! Благодари!

Недоволството е ядката на неблагодарността. Животът на недоволният е като в низина бе слънце и нощ без месечина. Изкачи се на красивият планински връх, вдишай синьото небе над теб и благодари!

Истинският живот е живот на благодарността. Благодарността осмисля живота и внася в него мир, радост и дълбочина!

Искаш ли да обичаш, първо трябва да благодариш. Искаш ли да си умен, първо трябва да знаеш как да благодариш. Искаш ли да си богат и силен, първо трябва да можеш да благодариш.

Благодарността е писмо от слънцето, което е дошло при теб на крилата на твоето сърце. Отвори писмото и благодари!

Богатството, радостта, здравето идват с песента на благодарността. Пей и благодари!
Вятърът пее за благодарността. Слънцето тъче лъчите на благодарността. Изворите носят знанието за благодарността. Пий и благодари!
Благодарността е гост от бъдещето, който ти носи даровете на любовта, знанието и живота. Приеми тези дарове и благодари!

Където и да си, каквото и да правиш, благодари!
Здрав ли си, благодари! Болен ли си, пак благодари!
Имаш всичко, благодари! Изгубил си нещо, благодари!
Благодари за всичко, което можеш и знаеш! Благодари и за всичко, което не знаеш и не можеш!
Изпълнен си с щастие, благодари! Загубил си се временно, благодари!
Обичаш, благодари! Мислиш, че няма кой да те обича, благодари!
Недоволен си, нещастен си, в противоречие си, благодари! Студено ти е, хляб нямаш, дом нямаш, благодари!
Каквото и чувство, мисъл или събитие да дойде при теб, благодари! Те са скъпи гости на трапезата на благодарността.

Пий вода с благодарност, дишай с благодарност, храни се с благодарност, обичай с благодарност, работи с благодарност!
Благодарността е най-красивата молитва. Благодарността е път и врата към светлите лъчи от бъдещето.

Благодари!

Автор: Ивайло Станев
04.04.2012 г.

Вашият коментар