Бележки от семинара мъж-жена с водещ Росица Тончева

Жените се раждат, а мъжете се изграждат (Индийска мъдрост)

„Учиш ли се да бъдеш жена, си мъж в женско тяло.“ Росица Тончева за нароилите се работилници с женски практики.

Мъжко: високо, сухо, тръбно, твърдо, проявено, форма.

Женско: ниско, скрито, влажно, долу, безформено, съдържание.

Матката и влагалището – не само женски, а общи органи, създаващи взаимно живот.

Отворени системи – дълговечни.

Затворени системи – краткосрочни.

Мъжът твори или руши, жената съхранява или разпилява.

Тялото на всеки е 80% жена – автономна нервна система, автоматични процеси…

Външен ред (+) и вътрешен порядък (-)

Естествено е финансите да се подсигуряват преимуществено от мъжа – форма, външен процес.

Сперматозоидът отива към яйцеклетката, мъжът отива към жената – това е природна предопределеност.

Знанието, което не носи опит и не идва от опит, няма сила.

Мъжът е връзката на жената с Бога.

Нормално е мъжът да е здраво агресивен.

Андрогинът не е някакъв си джендър, а 100% мъж или жена, пълноценно общуващ(а) с вътрешната си противополюсност (анима, анимус).

„Грешката е вярна“, или излишността на вината. Вместо нея, здрава отговорност. В този момент съм правилният, точно такъв, какъвто сега съм.

Вашият коментар