Базисна стрес преработка и въздействие на антидепресантите

За антидепресантите: кога действат и кога не. По-долу, след кратката извадка на английски от статията, коментирам на български.

…The researchers then used machine learning analyses to identify specific brain regions that predicted whether participants would benefit from the SSRI treatment. The results showed that participants who had abnormal neural responses during emotional conflict were less likely to improve within eight weeks of starting the medication…

Много силен рисърч, ползващ данните от мащабно сравнение действието на антидепресантите с плацебо ефекта, невросканиране и емоционален струп тест(*), показва следното:

– При много случаи антидепресантите имат равно и дори по-малко въздействие от плацебо ефекта. Оказва се, че при струп теста лицата, на които SSRI медикаментите (задържащи серотонина в синапсите) не действат, имат абнормална реакция при стресови стимули. На мозъка им му е по-трудно да процесира противоречиви, объркващи, създаващи когнитивен, а оттам и емоционален дисонанс и конфликт стимули.

– При лицата, чийто мозък нормално и бързо реагира на стресово-конфликтните стимули (забележи: мозъкът, а не съзнателната реакция), антидепресантите действат – депресията и невротичността им се подобрява и нормализира.

Извод: ако така или иначе човек вече има невралната, а оттам и психична способност за стрес мениджмънт, подпомагането на когнитивния невротично-депресивен дистрес с антидепресанти, е успешно. Ако такава способност не е налична, приемът им има вероятност да ефект равностоен по сила на въздействие или по-слаб от плацебо. В такива случаи влиза в сила психотерапията (евентуално при някои случаи и за известно време, с антидепресант): научаваща дидактично на умения, но и диалектино спомагаща личностовото израстване.

* Емоционален струп тест: на изследваните обекти се показват визуални емоционално наситени стимули, с объркващ и противоречащ на тези стимули надпис върху им. Емоционалният струп тест е вариант на обичайния струп ефект, при който разминаването е между цвят и надпис.

Вашият коментар