Асертивни убеждения при социална тревожност

Асертивни убеждения!

Ползват се в контекста на холистичната (цялостна) работа по преобразуване на социалната тревожност в социална самоувереност. Ако се повтарят сами по себе си, както примерно препоръчва Луиз Хей, в духа на наивния позитивизъм, не съм забелязал да са ефективни. Но, когато се прилагат на фона на по-цялостното психотерапевтично или автотерапевтично трансформиране, тогава имат добра лечебна стойност. 


 • Имам право на здрав егоизъм!
 • Имам право да отстоявам мнението и становището си!
 • Имам право да имам различно от на другите мнение и да държа на него!
 • Имам право на собствена посока и цели в живота си! 
 • Аз давам посоката на живота си!
 • Имам право да не отговарям на очакванията и изискванията на другите, когато противоречат на собствените ми цели, виждания и желания.
 • Имам право да не ме е грижа за проблемите на другите, когато не са моя работа или имам нужда от спокойствие. (Ако мога с нещо реално да помогна, правя го спокойно. Ако ли не, с притесненията си само преча.)
 • Имам право на здрава агресия, проявена като мотивация, амбиция и смело себезаявяване! 
 • Обичам се!
 • Вярвам си!
 • Приемам се!
 • Обичам се и се приемам, просто защото дишам!
 • Моите цели, посоки, намерения и реализирането им са важни!
 • Аз съм важен! Струвам! Заслужавам!
 • Пет пари не давам какво ще кажат хората за мен. Моята самооценка зависи единствено от моята самооценка! 
 • Хората ще кажат за мен всичко, и добро и лошо, днес осанна, утре разпни го… Затова, високото ми самочувствие зависи единствено от високото ми самочувствие, идващо от здравата връзка с духа ми и трезвата ми преценка на реалността! 
 • За да давам щастие на другите, е нужно първо да го дам на себе си. Позволявам си да бъда щастлив!
 • Активно вземам и отстоявам щастието си!
 • Приемам провала и затова съм готов за успеха!
 • Приемам загубата и затова съм готов за печалбата!
 • Приемам градивното страдание и затова съм готов за вдъхновеното щастие! 
 • Живея все повече от сърце и душа и по-малко от глава и „трябва“! 
 • По-често слизам от главата в сърцето и тялото си!
 • Обичам да обичам!
 • Радвам се и на най-малкото!
 • Благодаря постоянно и за всичко, като състояние на съзнанието ми!
 • Когато е нужно, смело казвам „НЕ!“, давам отказ и поставям здрави граници на психичния си дом!
 • Чувам нормалните житейски „не“-та и откази спокойно, без да ги приемам прекалено лично!
 • Отказвам да поемам отговорност за чужда безотговорност! 
 • Имам право да прекъсвам, за да искам пояснение.
 • Приемам несъвършенството си – така мога да раста към целостта си!
 • Човешко е да се греши. Така мога и да се уча и раста.
 • Уча се от грешките си и спокойно ги преодолявам.
 • Грешките са нормални долини по пътеката към още по-високи върхове на успехи. Спокойно преминавам през тях, учейки се!
 • Признак на интелигентност, смелост и сила е да потърся помощ, когато не успявам сам или ако няма нужда да върша нещо сам.
 • Имам право да се заявя и изисквам промяна при несправедливо отношение.
 • Имам право да похваля сам себе си радостно.
 • Имам право на почивка при умора. 
 • Аз съм невинен! Аз съм бил невинен, аз винаги ще съм невинен, аз съм невинен сега и във всяко следващо сега, като състояние на съзнанието си!
 • Захвърлям вината от живота си! Ако реално има нужда да коригирам нещо в мислите, чувствата, възприятието, отношението, характера и поведението си, го правя автентично невинно, ползвайки интуиция, здрав разум и адекватни действия! 
 • В дълбочината си, зад външните роли, маски и социално изкривени наслагвания, хората са автентично добри!
 • Мога! Аз мога! Мога всичко, ако е волята на безкрая за мен. Постигам, успявам, осмелявам се – решително действам!
 • Целенасочено и систематично предизвиквам и прегръщам с отношение на смирено, любящо приемане страховете си! 
 • С разтворено сърце и доверие в Себе си плавам в субективността на страха си, доверявайки се на загубата на его контрола, за да се роди самообладанието на мъжествеността ми!
 • Обичам страховете си – вдъхновяват ме, издигат ме, тласкат биохимично и емоционално мотивацията и силата на смелостта ми!
 • Обожавам да трансформирам страховете си във вдъхновена мотивация! 
 • Обичам трудностите – изкачвам се по тях като по планински склон, водещ ме към висотата и чистотата на смелата ми творческа визия и живот! 
 • Уча се доживот в тази земна школа!
 • Стигайки върха на планината на ума си, продължавам нагоре, в полета на духа си – медитация!
 • Правя разлика между любящия мир на смирението, през който преминава силата на духа ми и мазохистичното примирение на себепотъпкването!
 • Смирявайки маймуната на его ума си, заявявам любящата сила и творчество на духа си!
 • Заявявайки автентичността си, прегръщам страховете си смирено!
 • Да бъде волята, виделината и любовта на Бога в живота ми! 

Както писах вече и ако можем да ползваме метафората за психичната геометрия, утвържденията се ползват като част от една по-цялостна, дълбинна, широка и висока психотерапия. Ако се употребяват сами за себе си, работят при много леки страхови наличности, а при по-силни, се превръщат в част от невротичното изтласкване на нежеланото и фиксиране в желаното, което допълнително невротизира. Когато обаче са елемент от по-обхватното цяло на интегралния терапевтичен процес, се превръщат в достатъчно ефективен негов инструмент, за да бъдат ползвани. 

Как да бъдат ползвани? Чрез визуалния и аудиален канали, чрез четене и слушане на запис, направен със собствения спокоен и самоуверен глас. Четени и слушани колкото повече, толкова повече, както казва мечо Пух, с вяра и фокусирано намерение в социално-поведенческото им конкретизиране и „материализиране“. Четени и слушани с изпълнено с доверие отношение към вложените в тях послания така, че всяка клетка на тялото и душевна микрочастица да се изпълнят с вибрацията им!

Вашият коментар